Europa w czasie wojny prawdziwe oblicze!

Boris Johnson ujawnia, jak Niemcy i Francja kłamały i manipulowały w kwestii wojny na Ukrainie. Cynizm i draństwo, i hipokryzja na arenie międzynarodowej! To są te słynne Europejskie wartości, jak by ktoś jeszcze tego nie dostrzegał!
Nie ulega wątpliwości, że tandem Rosja + Niemcy miały rządzić Europą podporządkowując sobie narody szczególnie w Europie wschodniej.
Ta wojna nie jest bezimiennym konfliktem o przysłowiową marchewkę. Ta wojna jest o władzę w Europie i nowy podział sił pomiędzy imperialną Rosję, a tworzone przez Niemcy nowe imperium na gruzach unii Europejskiej.

Trzeba być naprawdę mało rozeznanym w polityce, aby nie dostrzegać czemu wydarzenia ostatnich 15 lat mają służyć!
Jeszcze bardziej przykre jest to, że przez cały okres w Polsce nie było rządu i władzy propolskiej, dla której Polska racja stanu byłaby podstawową wartością i niezłomnym priorytetem. Kraje anglosaskie takie jak USA i Wielka Brytania są dla wielu Polaków pewnego rodzaju wzorem.
Jednak lata komunistycznej okupacji zrobiły swoje. Zatraciliśmy potrzebę walki o własną wolność i suwerenność.
Tak często w nas samych odzywa się ten imposybilizm, który blokuje myśl, że moglibyśmy sterować losem Ojczyzny sami bez udziału z zewnątrz.
Zapatrzyliśmy się w mityczny wzorzec Europy zachodniej, który nigdy nie był prawdziwy, dlatego spotyka nas tyle rozczarowań.
Europejskie wartości wolność i suwerenność to w dzisiejszej epoce walki o podział wpływów jedynie utopijna złuda, która w zderzeniu z rzeczywistością rozwiewa się, jak dym na wietrze.

Często zapominamy, że nasza bezczynność może stać się naszą zgubą o klęską jako narodu.


Podziel się komentarzem