O nas

Portal Wolna Polska jest projektem otwartym wspierającym budowę niezależnego przekazu medialnego w Polsce.
Rolą projektu jest promowanie i propagowanie patriotycznych wartości, i postaw w oparciu o Polską historię tradycję, oraz kulturę. To możliwość żywego uczestnictwa w dyskusji społecznej. Projekt nie pobiera żadnych opłat jest całkowicie finansowany i utrzymywany ze środków własnych właściciela, i projektodawcy Andrzeja Trzcińskiego.

Budowa świadomego społecznie przekazu wzbogaconego o autentyczne wypowiedzi uczestników projektu.
Żywa interakcja i przekaz społeczny poruszanych przez uczestników tematów. Forum ludzi aktywnych społecznie wypowiadających swe niezależne oceny lub organizujący wsparcie społeczne inicjatyw obywatelskich.
Poruszanie ważnych i palących problemów społecznych oraz organizowanie publicznej pomocy tym którzy jej potrzebują.

Projekt będzie poruszał bieżące tematy społeczne, ale również i polityczne. Zajmiemy się komentowaniem wydarzeń oraz budową niezależnej oceny przez uczestników projektu medialnego.

Wolna Polska jest projektem otwartym, gdzie każdy uczestnik może publikować własne felietony i artykuły dotyczące wydarzeń politycznych historycznych czy też ważnych społecznie tematów. Zasadą, na której budujemy naszą tożsamość są wartości chrześcijańskiej prawicy i tradycyjnych Polskich wartości narodowych.

Nie wspieramy radykalizmów, ani żadnych ideologicznych odłamów czy też ekstremizmu. Nie tolerujemy medialnego wulgaryzmu ani mowy nienawiści. Nasze opinię czy oceny budowane są o subiektywny własny punkt widzenia.

Chcemy być blisko ludzi szerząc tradycyjne Polskie wartości związane z Polską historią rodziną wiarą chrześcijańską i tradycją. Wspieramy inicjatywy oraz postawy patriotyczne. Chcemy wspólnie poruszać ważne sprawy społecznie i palące problemy działając dla dobra wspólnego i rozwoju niepodległej Ojczyzny.

Chcemy, aby projekt Wolna Polska stał się w pełni niezależnym wolnym od cenzury medium społecznym redagowanym przez opinie publiczną. Zapraszamy do współpracy i współredagowania projektu oraz jego rozwoju.

 

Andrzej Trzcinski