Kancelaria Premiera Rady Ministrów Rzecz Pospolitej.