Wolność i niepodległość Ojczyzny czy nowa pokoleniowa niewola? Czas wyboru drogi! Nie stój z boku, bo inni zdecydują o twoim losie za ciebie!

Wydarzenia ostatnich dni przekonały nas wszystkich, że zbliżyliśmy się do ściany i granicy, za którą pozostanie już tylko jedna możliwość. Wolność naszej Ojczyzny lub wielopokoleniowa niewola i nowy rozbiór Polski! Tylko my sami możemy zdecydować o naszym losie, jeśli nic nie zrobimy i tak za nas zdecydują.
Stan naszej umęczonej Ojczyzny przypomina człowieka, któremu odbiera się oddech, aby szybciej mógł skonać. To nie jest tak, że ciebie to nie dotyczy bracie i siostro, którym przyszło żyć na Polskiej ziemi. Być może twoja sytuacja życiowa jest świetna i nauczyłeś się pływać w tej mętnej wodzie, ale zapewniam to wszystko co dzieje się dziś będzie mieć nieodwracalny wpływ na życie każdego Polaka bez wyjątku! Każdy z nas za to zapłaci własnym losem i życiem naszych dzieci!

Unia Europejska w obecnym kształcie nie różni się niczym od Sowieckiej okupacji i dawnego RWPG. Przy czym Sowieci nie odważyli się na wchłonięcie poszczególnych państw jako kolejnych republik ZSRR mimo, iż faktycznie decydowali w praktyce o wszystkim. Nowy ład Niemiec i Rosji idzie o krok dalej. Aby podporządkować Europe trzeba przekształcić unię w strukturę państwa federalnego gdzie nikt nie będzie miał nic do gadania z prostej przyczyny, gospodarki poszczególnych państw po połączeniu do budowanego systemu nie będą w stanie istnieć samodzielnie co uzależni poszczególne państwa od woli Berlina i Brukseli, a także Moskwy, która gra w tym układzie jedną z kluczowych ról, jako dostarczyciela energii gazu ziemnego i trzymaniu Rosyjskiej łapy na kurku!

Powtórka z historii w nowym wydaniu!
Zmieniły się jedynie metody działania pozornie łagodniejsze, choć bardziej wyrafinowane, aby ukryć politycznie strategiczne cele.
Brutalną politykę neokolonializmu nazywa się nowym ładem w Eurokołchozie, bo tym właśnie stała się unia Europejska w ostatnim dziesięcioleciu.

Pod pozorem ekologii wyprowadzane są z krajów wspólnoty miliardy! Opłaty za CO2 trafiają do mafii lobbingowych i największych trucicieli świata przy jednoczesnym windowaniu cen energii wobec takich krajów jak Polska. Zadajmy sobie pytanie czy za miliardy z opłat klimatycznych posadzono choć hektar lasu?
Czy za te środki, które państwa Europejskie wpłacają do unijnej skarbonki wybudowano choć jedną oczyszczalnie ścieków?
Czy oczyszczono jakikolwiek akwen morski zanieczyszczony chemicznie i biologicznie? Gdzie płyną miliardy z opłat za prawa do emisji za CO2?
To jest najlepszy interes życia jaki Niemcy wymyśliły wobec Europy! Opłata za powietrze! Nic nie trzeba robić wystarczy mieć pod kontrolą kilka kluczowych instytucji unijnych jako pistolet bezprawnego nacisku i nieustającego szantażu!

Unia Europejska poprzez swoje agendy i instytucje narzuca Europie jedyny możliwy scenariusz dominacji Niemiec nad całą Europą.
Komisja Europejska jako rząd centralny ma do dyspozycji unijny trybunał „TSUE”, którego zadaniem jest wydawanie politycznie sterowanych wyroków wobec państw Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, ale również i państw południa.
Przyjęcie pakietu klimatycznego zapoczątkowało ofensywę w kierunku utworzenia federalnego państwa Europejskiego, co oznacza dla poszczególnych państw całkowitą utratę suwerenności gospodarczej, energetycznej i politycznej. Nie dzieje się nic innego jak wdrażanie doktryn przyjętych przez kanclerz Niemiec Merkel i prezydenta Francji Macron-a. Te założenia zostały ujęte w słynnym dokumencie, który został spisany po spotkaniu obu delegacji w Bradze.
Budowa w Europie na gruzach unii państwa federalnego z hegemonią Niemiec trwa w najlepsze. Niemcy nie osiągną tego celu bez podporządkowania sobie państw Europy w strategicznych sferach życia gospodarek. Kluczową sprawą jest energetyka. Jeżeli popatrzymy na mapę budowanego przez Rosje i Niemcy nowego gazociągu przez całą Europę od razu zrozumiemy globalne założenia tego planu, który zakłada całkowite ubezwłasnowolnienie ekonomiczne, energetyczne, a co za tym idzie polityczne poszczególnych państw, które poprzez sterowaną umiejętnie politykę szantażu i zastraszania utracą suwerenność.

Atak na Polską kopalnie w Turowie nie jest przypadkiem.
Czechy wykonały swoją rolę. Te kwestie ujawnia komunikat PGE ws. Turowa. „Czesi wycofali się z zawartego porozumienia”
PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała w sobotę, że opublikowała protokół z października 2019 r., kończący konsultacje transgraniczne z Republiką Czeską ws. przedłużenia koncesji dla Kopalni Turów do 2044 r. „Czesi przyjęli zaproponowane przez kopalnię środki minimalizujące wpływ kopalni na przygraniczne tereny czeskie” – podała spółka.

Jednak nie o żaden wpływ na środowisko tu chodzi!
Co jest prawdziwą przyczyną widać na pierwszy rzut oka na mapie, gdzie Niemieckie i Czeskie kopalnie węgla brunatnego dominują w regionie, a przecież w oby tych państwach otwierane są nowe kopalnie węgla brunatnego i nowe elektrownie opalane z tych źródeł!
Widać wiec jaka hipokryzja kierują się zarówno Niemcy jak i sherwani przez nich Czesi!


Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że konsultacje „odbyły się z największą starannością”.

– Strona czeska zgodziła się na polskie propozycje i podpisała w październiku 2019 roku protokół uzgodnień dotyczący konkretnych działań minimalizujących oddziaływanie kopalni na tereny przygraniczne. Wszystkie zobowiązania zawarte w protokole spełniliśmy. Kończymy również budowę prewencyjnego ekranu chroniącego wody gruntowe na granicy kopalni – powiedział Dąbrowski.

Dodał, że protokół zamykał temat konsultacji transgranicznych. – Bez protokołu nie byłoby raportu środowiskowego, a bez raportu środowiskowego nie uzyskalibyśmy koncesji. Mimo to Czesi twierdzą, że konsultacji nie było. To absurd – powiedział Dąbrowski.
Jest to doskonale wymierzona w Polskę prowokacja, za która natychmiast nastąpił atak TSUE i kuriozalny wyrok nakazujący natychmiastowe wstrzymanie w Polskiej kopalni wydobycia podczas gdy kopalnie w Niemczech i Czechach nie trują środkowiska!

Czesi nie po raz pierwszy w historii służą złej sprawie
Tak miało być, a wszystko zostało doskonale uszyte politycznie w Berlinie i Brukseli!
Nie po raz pierwszy Czechy stają po stronie Niemiec. Na myśl przychodzi rok 1939 i zajęcie bez jednego wystrzału przez Niemcy.
Wówczas to witano Hitlera w Pradze kwiatami! Wiemy co stało się z Europą później.


Komentarz Patryka Jakiego dotyczący tego co dzieje sie w Europie tu i teraz.


Jeżeli Polska nie opuści unii Europejskiej lub będzie ciągle zgadzać się na bezprawny szantaż, to Polska zostanie zmuszona do upadku!
Dla mnie sprawa jest jasna! Polski nie stać jest na ciągłą wojnę z Brukselskimi lewackimi elitami, które będą wściekle atakowały państwo Polskie przy każdej nadarzającej się sytuacji, aż do naszego upadku gospodarczego i społecznego!
Polski nie stać jest na ideową wojnę, gdzie zalew lewackich skrajnych ideologii niszczy umysły młodych ludzi poprzez machinę propagandową!
Polski nie stać jest na wyprzedaż majątku narodowego! Nie stać jest nas na likwidacje przemysłu i podporządkowanie naszej gospodarki jedynie do roli montowni i taniej siły roboczej!

Jak widać po ostatniej decyzji zezwalającej Rosji na budowę Nord Stream II – USA to również ogromna niewiadoma, gdy u władzy są republikanie Polska może liczyć na względną współpracę choć i tu są ogromne niesprawiedliwości, oraz dysproporcje sojusznicze. Sprawy się komplikują, gdy u władzy jak obecnie znajdują się lewicowe ugrupowania, takie jak demokraci z Joe Bidenem na czele. Wówczas Polska jest sprzedawana za garść partykularnych interesików
międzynarodowych korporacji oraz dominacji Niemiec i Rosji w Europie jako rozdających karty na brudnym politycznym stole!

Musimy budować własne przymierze w Europie środkowej i wschodniej świetnym rozwiązaniem i obroną interesów Polski jest idea budowy inicjatywy strategicznej trójmorza, która łączy strategiczne interesy państw Europy środkowej i wschodniej! To zawsze było siłą Rzeczpospolitej, gdy udało się zjednoczyć narody w środku Europy!
Przykład Polski i Litwy. Musimy starać się zbudować nową strategicznie ważną i silną strukturę w Europie, aby oprzeć się hegemonii dwóch zbrodniczych i drapieżnych nacji Niemiec i Rosji. Im zależy jedynie na wymazaniu narodu Polskiego z kart Europy!
Jeżeli Polska zdecyduje się na wolność za nami pójdą i inne kraje!
Nie bójmy się tej decyzji!

Czy nie lepiej budować niepodległe, sprawiedliwe, solidarne i suwerennie silne państwo? Czy nie słuszniej budować realne przymierza trójmorza z silną stabilną gospodarką i siłę militarną zdolną do obrony niepodległego państwa – zamiast ulegać szantażom! Co w końcu doprowadzi do utraty niepodległości i prawa do samostanowienia 38 milionowego narodu!
Czym skończyła się polityka ustępstw państw zachodnich wobec kuriozalnych żądań Hitlera wiemy!
Dziś zmieniły się jedynie metody działania tej samej zbrodniczej nacji, która od wieków próbuje podporządkować sobie całą Europę.
Bismarck, Hitler, Merkel, Ta sama ideologia i polityka panów aryjskich Europy!

Dlatego musimy się organizować wszędzie gdzie tylko jest to możliwe.
Potrzebna jest pełna mobilizacja i budowa autentycznego ruchu społecznego w obronie Ojczyzny i powrotu na drogę niepodległości i pełnej suwerenności państwa Polskiego. Trzeba odkłamać, to co zostało w tak perfidny sposób sprzedane Polakom, że unia Europejska jest gwarantem wolności i niepodległości państwa Polskiego, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie!
Trzeba powoływać komitety społeczne, które będą broniły niepodległego bytu. Nie wolno ufać żadnej sile politycznej! Wiemy do czego dąży targowica!
Wiemy doskonale, jak można zakłamać wszystko frazesami o demokracji i Europejskich wartościach!
Musimy pamiętać, że zdrada czyha na każdym kroku! Piękne słowa zawsze są miłe w ustach polityków, którzy tak często mają gęby pełne frazesów, ale nic z tego nie wynika ani dla Polski, ani dla narodu.

Nie bójmy się brać odpowiedzialności za własny los i własne państwo! Bóg i Najświętsza Maryja królowa Polski będą nas wspierać, jeżeli będziemy kroczyć drogą prawości!
Dlatego tak ważne jest, aby opierać się wszędzie narzucanej nam siłą ideologii zła, którym nas chcą podzielić i zniszczyć!

Pamiętajmy, że będą nas próbowali rozbić od wewnątrz, groźbą, kłamstwem, i zdradą.
Dlatego w tej chwili tak ważne jest zachowanie solidarnej jedności narodu Polskiego.
Potrzeba nam niezłomnej i nie zachwianej wiary, a także ludzi niezłomnych, którzy będą służyć Ojczyźnie pożytku własnego zapomniawszy. Dlatego musimy powoływać obywatelskie ruchy i autentyczne narodowe organizacje bez brudu polityków, którzy lubią się ogrzać w blasku nie swojej sławy! Każdy z was jest tym niezłomnym Polskim bohaterem! Każdy może odegrać kluczową rolę w ratowaniu Ojczyzny!

Trwanie w dalszym stanie zawieszenia spowoduje jedynie przyspieszenie ogromnej katastrofy, która zawisła nad Polską. Tylko my sami możemy obronić i zachować naszą Ojczyznę Polskę dla nas samych i dla przyszłych pokoleń. To jest czas niezłomnych patriotów! To jest twój czas!

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.