Kolejna Jałta? Kolejne upokorzenie! Kolejna zdrada!

Jakże tragiczna jest historia naszego Polskiego narodu.
Jakże często los i historia powtarza, te same schematy i te same tragiczne dla naszej państwowości skutki.
Moje pokolenie pamięta jeszcze Sowiecką okupację Polski i komunistyczny aparat władzy, który nigdy w rzekomo wolnej Polsce nie odpowiedział za popełnione zbrodnie na narodzie Polskim! Nie dokonano dekomunizacji, a władzę przejmowali ci sami ludzie, na których ciążyły zbrodnie komunizmu krew niewola i krzywda ludzka.Naszą przywarą jako narodu jest, to że nie potrafimy wykorzystywać własnych zwycięstw i dbać o wolność, gdy już ją posiadamy.
Nie jesteśmy tak wyrafinowani i pragmatyczni co często kosztuje nas bardzo wiele jak wynika z kart naszej tragicznej historii.

Od dawna Polski naród bardzo przeszkadza w środku Europy! Od wieków wrogowie Polski czyhają na upadek naszej Ojczyzny. Od wieków są to te same narody Niemcy i Rosja, to im właśnie bardzo nie w smak jest wolność naszego narodu!
Zdrada, targowica i rozbiory niewiele nas nauczyły. My Polacy wciąż wierzyliśmy w sojusz z zachodem. W Polsce lat 1980 – 2020 wmawiano Polakom, że są czymś gorszym od Europejczyków, że przecież Polska musi zmierzać do Europy, jakby od wieków jej w tej Europie nie było!
A przecież gdyby nie pierwsza Rzecz Pospolita obojga narodów, to właśnie tej Europy w tym kształcie dziś by nie było na mapie!
Polityka wstydu za Polskość przyniosła jednak negatywne skutki. Tak często dziś młode pokolenie odcina się od własnej Ojczyzny. Ludzie, którzy emigrują za chlebem w poszukiwaniu lepszego życia często wyrzekają się swojego pochodzenia, lub głoszą kłamstwa o Polsce sądząc iż w ten sposób zdobędą szacunek obcych.

Nie mamy się czego wstydzić jako naród! Nigdy nie byliśmy zbrodniarzami Europy, a w I Rzecz Pospolitej była zawsze wolność jakiej żaden naród nie zaznał.
Polska zawsze była, jest i będzie wielka w sercach prawdziwie ją kochających patriotów!
Wielka Polska to nie żaden mit. To właśnie dzięki I Rzeczpospolitej w Europie przetrwało chrześcijaństwo, a zachodnie państwa mogły ewoluować aż do dziś dnia.
Przez wieki powstrzymywaliśmy barbarzyńskie najazdy ze wschodu. Kto dziś jednak pamięta historię Polski czy Europy w czasach gdy jest ona wymazywana  z kart podręczników i zakłamywana.

A przecież To Europa zawdzięcza w ogromnej mierze swoją obecną pozycje i wolność właśnie Polakom i Rzecz Pospolitej.
Ratowaliśmy Europę przed zalewem islamu z Turcji pod Wiedniem w 1683, – ratowaliśmy Europę przed bolszewicką zarazą w 1920 roku.
W jaki sposób państwa Europy odpłaciły Polakom za ich czyny? Nie długo po wiktorii Wiedeńskiej spętano Polakom ręce łańcuchami pod zaborami!
Germanizowano wyśiedlano i prześladowano Polskość! Wyworzono nas na sybir i katorgi! Przetrfaliśmy ochydne zbrodnie!
Gdyby nie zwyciestwo nad bolszewicką Rosją Eruropa jęczała by pod sowieckim butem! W zamian w 1939 napadnięto nas skrycie i bandycko, mordując tysiace i miliony Polaków!  Dziś naród zbrodniarzy śmie nas pouczać!!!


W dawnej Polsce, jak i dziś znajdują się tacy, co to by tą umiłowaną Ojczyznę rozedrzeć na strzępy jak kawał sukna chcieli!
Nie umiemy walczyć o zachowanie wolności, gdy ona jest nam dana! Jednoczymy się dopiero wówczas gdy utracimy naszą wolność w wyniku własnej niefrasobliwości.
Zdrajcy i targowica zniszczyli reformowanie I Rzecz Pospolitej ściągając na Polskę zaborców.
Polska przyjęła jako pierwsze państwo w Europie prawdziwie nowoczesną konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 r.
Dziś są tacy, którzy chcą nas uczyć praworządności i demokracji!


Okres II Rzecz Pospolitej również niewiele nas nauczył wierzyliśmy święcie w sojusz z Anglią i Francją, który miał powstrzymać Hitlera i Stalina przed atakiem na Polskę. Nalegaliśmy na ten sojusz i zabiegaliśmy o to usilnie przed wybuchem II Wojny światowej.
Czym okazały się te sojusze z Anglią i Francją dowiedzieliśmy się bardzo szybko we wrześniu 1939 r. Zostaliśmy wówczas sami, a mimo to Polacy walczyli za wolność świata, Europy i Polski wolnej i niepodległej na wszystkich frontach II wojny światowej. Co stało się po zakończeniu działań wojennych doskonale wiemy. Polski nie było w śród zwycięzców, znów postanowiono wymazać naszą ojczyznę i naród z kart Europy. Jałta i zdrada sojuszników w tym również USA zapoczątkowały nową okupację i nową niewolę narodu Polskiego na całe dziesięciolecia. Podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali ponad 6 milionów Polaków.
Ile dokładnie wymordowali i wywieźli w głąb Rosji sowieccy zbrodniarze do dziś nie wiadomo. Dowody zbrodni były i nadal są niszczone, lub znajdują się w tajnych archiwach Moskwy! Ile ofiar pochłonęły czasy okupacji Sowieckiej i komunizmu w Polsce! Ilu Żołnierzy walczących w osamotnieniu zostało rozstrzelanych zakatowanych i zniszczonych. Ilu Tych niezłomnych bohaterów często bezimiennych spoczywa dziś w zapomnianych bezimiennych zbiorowych mogiłach.
Bez pamięci bez krzyża bez należnego im jako niezłomnym bohaterom honoru!
Zbrodnie takie jak Katyń nigdy nie zostały osądzone, a Ruski czerwony okupant nie odpowiedział za żadne zbrodnie, podobnie jak nie odpowiedziały za to samo zbrodnicze Niemcy, które wraz z Rosją napadły na Polskę w 1939 r.! Zrównano Polskę z ziemią, Zagrabiono majątek, dzieła kultury Polskiej i wszystko co przedstawiało wartość. Narody panów Europy mimo swych zbrodni uwłaszczyli się na zagrabionym na Polskim państwie mieniu. Do dziś w Niemieckich łapach znajdują się skradzione Polskie dzieła sztuki. To samo dotyczy Rosji!
Po II wojnie światowej to właśnie Niemcy mogły odbudować swoją ekonomiczną pozycję i dzisiejszą dominację w Europie dzięki USA i milionom wpompowanych w nich dolarów! Dla Polski nie było planu Marshalla! Zagrabione mienie z krajów Europy posłużyło do osiągniecia dzisiejszej pozycji Niemiec.
Niemcy nigdy nie wypłacili Polsce należnych jej reparacji wojennych, ani odszkodowań.

Polska miała przestać istnieć taki był cel i jest nadal. Pod tym względem nic się nie zmienia.
Nasz Św. Papież Jan Paweł II mówił o solidarności w Europie i chrześcijańskich korzeniach, ale dzisiejsza Europa wyrzekła się chrześcijaństwa na rzecz lewackich ideologii i cywilizacji śmierci na życzenie! Trudno doszukiwać się dziś w Europie uczciwości i prawdziwej solidarności! Trwa wyścig ku utworzeniu nowej IV już rzeszy Niemieckiej w Europie. Ma powstać Europejskie imperium federalne, a państwa narodowe Europy mają zniknąć z jej mapy.

Historia niczego nas nie uczy! Popełniamy te same błędy. Otaczają nas wrogowie, których zdradzieckie elity postkomunistów w Polsce traktują z najwyższymi honorami jako gorących stronników rzekomo wolnej Ojczyzny. Nowa targowica wzywająca do interwencji w Polskie sprawy to polityczna codzienność roku 2021! Dzięki Polakom Niemcy odzyskały wschodnią część swojego terytorium i dokonały zjednoczenia RFN oraz NRD. Polska w wyniku zrywu Solidarności rzekomo odzyskała niepodległość. Polacy w to uwierzyli w 1980 r. Jakże szybko okazało się, że odebrano nam suwerenne prawo samostanowienia 38 milionowego narodu. Komuniści w Polsce widząc bankructwo swojej polityki postanowili się przepoczwarzyć z dawnego PZPR w SLD.
Oni już dziś nie uchodzą za komunistów, a jedynie za demokratyczną lewicę. Zmiany politycznych barw stały się w Polskim życiu politycznym niechlubną normą!
„Jesteśmy za, a nawet przeciw” To motto wielu politycznych postaci ze świecznika III RP!
Uchwalona przez komunistów z SLD obecnie obowiązująca konstytucja miała utrwalić nowy podział i czerwony porządek.
Na marginesie, ci którzy tak często krzyczą dziś „Konstytucja, Konstytucja” Powinni się dowiedzieć, że niewiele ponad 6 milionów Polaków było za jej uchwaleniem!
Ogromna liczba ponad 5 milionów obywateli była przeciw uchwaleniu przez postkomunę ustawy zasadniczej wystarczy sięgnąć do informacji historycznych!
Dziś z nałożonym przez komunistów wymogiem 50% frekwencji referendalnej konstytucja towarzysza Kwaśniewskiego była by uznana za nieważną z punktu widzenia prawnego!


Referendum konstytucyjne w 1997 r.
Głosowało zaledwie 42,8 uprawnionych do głosowania Polaków!
Referendum konstytucyjne 1997 r. Odpowiedź Głosów
Konstytcuja prezyd. Kwaśnniewskiego Liczba Wartość w %
Głosy za TAK 6 396 641 53,45
Głosy przeciw NIE 5 570 493 46,55
Głosy ważne 11 967 134 98,60
Głosy nieważne 170 002 1,40
Razem 12 137 136 100,00
Frekwencja 42,8

Ostatnim akordem PRLu był wprowadzony przez towarzysza Jaruzelskiego stan wojenny. Ilu ludziom odebrano zdrowie i życie?
Zbrodniarze komunistyczni nigdy za te czyny nie odpowiedzieli. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest tylko jedna! Wolna i niepodległa Polska była jedynie podczas spontanicznych zrywów Polaków, którzy pragnęli wolności jak powietrza. Tragedią tych autentycznych powstań narodowych przeciwko komunistycznym oprawcom
byli i są nadal zdrajcy, którzy poza plecami ludzi dogadywali z czerwoną Juntą*, już nowy układ i nowe rozdanie szyjąc nowy polityczny wór na głowę umęczonej Ojczyzny.

Wydarzenia z Magdalenki i okrągły stół stały się symbolem zdrady narodowej i hańby przewodniczących tym wydarzeniom elit. Zbrodniarze z krwią Polskich robotników, i żołnierzy wyklętych na swych rękach zasiedli po okrągłostołowym rozdaniu w rządzie Polski.

Zbrodnią elit III RP jest to, że tę tak upragnioną wolność sprzedano zakłamując otaczającą nas rzeczywistość złotym cielcem unii Europejskiej, którą słusznie polityczny komentator Rafał Ziemkiewicz porównuje do truchła ubranego w złoto aby jego blask oślepiał naiwne narody!

Stworzono aparat władzy, którego strażnikiem miał być wymiar sprawiedliwości i postkomunistyczna kasta gotowych na każdy układ czerwonych sędziów PRL-owskiej władzy. Oprawcy stali się sędziami narodu. Przywileje, immunitety i nietykalność. To ma chronić aparat władzy sędziów, prokuratorów, prawników. senatorów i posłów na sejm. Okupant uwłaszczył się i umocnił swoją władzę pod nowym sztandarem.
Wiele zaś kręciło się wciąż po staremu. Wszystko miało się zmienić po wstąpieniu Polski do unii Europejskiej. Ukryto jednak skutki tego członkostwa przed opinią publiczną w Polsce wmawiając ludziom wierutne kłamstwa, które miały wpoić jedną zasadniczą kwestię, że wolna Polska nie ma prawa samoistnie przetrwać bez jakiś obcej władzy i łapy nad sobą. Zamieniono Sowiecką okupację na nieco inny jej wariant. Polska stała się 40 milionowym rynkiem zbytu dla unijnych Bubli i dostarczycielem taniej siły roboczej do montowni. Nie mieliśmy mieć prawa samostanowienia o losie i kierunku rozwoju własnej Ojczyzny!
Bardzo szybko okazało się czym tak naprawdę jest Polskie członkostwo w unii Europejskiej.
Znamienne słowa jakie wypowiedział Francuski prezydent do wstępujących do unii Polaków mówią wszystko o tym jak te stosunki wyglądają po dziś dzień!

Słowa Jacquesa Chiraca, których Polacy nie zapomną

„Zmarnowali okazję, żeby siedzieć cicho” – to zdanie Jacquesa Chiraca, wypowiedziane pod adresem Polaków, wywołało ogromne oburzenie nad Wisłą i, choć padło w 2003 roku to nigdy nie wyciągnięto z tego słusznych wniosków dla Ojczyzny. Wręcz przeciwnie kolejne władze w Polsce oddaały kolejno Polskie prawa i wartosci we władanie unijnej oligarchii!

Od 30 lat wmawiana jest Polakom nowa doktryna i nowy mit.
Polska musi gonić Europę! Idziemy do Europy! Wartości Europejskie Demokracja. Europa gwarantem Polskiej niepodległości! Pod tymi pięknie brzmiącymi hasłami kryją się ciężkie zbrodnie przeciwko narodowi i Ojczyźnie. Wiele z tych wydarzeń i faktu oddawania resztek Polskiej suwerenności wyczerpuje znamiona zdrady stanu i powinna być ścigana prawem, gdyby Polska rzeczywiście była wolnym i suwerennym państwem jakim nie jest.
Polityczni zdrajcy narodu nauczyli się pięknie kłamać! Gęby pełne frazesów, z drugiej strony wyprzedawanie Polski z tego co jeszcze nie zostało rozgrabione.

Od momentu wejścia Polski do unii Europejskiej i „NATO” gramy znaczonymi kartami bez wartości.
Bezpieczeństwo Polski nigdy nie zostało zagwarantowane. Do dziś dnia większość sił USA stacjonuje w Niemczech, a nie w Polsce.
USA nie traktowały nas Polaków od początku jako cennego sojusznika, ale raczej jako przydatnego do partykularnych interesów posłusznego wasala, któremu kolejni prezydenci USA przypominali chwalebne dla nas fakty historyczne walki Polaków o wolność Stanów Zjednoczonych Tadeusza Kościuszki, czy też Gen. Puławskiego.
Jako sojusznicy stawaliśmy u boku USA w konfliktach zbrojnych, które w żaden sposóbnie dotyczyły naszej Ojczyzny.
Żaden sojusznik nie doczekał się zdrady ze strony Polski!

Stosunek USA do Polaków bardziej pozytywny mieli zawsze członkowie i prezydenci partii republikańskiej, tacy jak Ronald Regan czy niedawno urzędujący Donald Trump, którzy faktycznie wiele zrobili dla Polski. Rodzaj stosunków z USA odzwierciedla to, jak długo Polacy musieli oczekiwać na zniesienie wiz do USA, gdzie dopiero Donald Trump zadbał o tą upokarzającą polski naród niesprawiedliwość.
Obecna nowa administracja demokratów z Joe Bidenem jako nowym prezydentem w Waszyngtonie znowu nie liczy się z Polską racją stanu mimo, iż USA cały czas określa Polskę jako wiernego bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych. To jednak nie przekłada się na rzeczywiste relacje między państwami.

Obie administracje Amerykańskie nie zrobiły zbyt wiele, aby Polska oraz Europa środkowa nie była ciągle szantażowana przez Rosję energetycznym straszakiem w postaci zakręcenia kurka gazowego. Trzeba przyznać, że administracja Donalda Trumpa poczyniła jednak istotne kroki, które poprzez dostawy gazu LMG do Polski przyczyniły się do zwiększenia uniezależnienia Polski od dostaw gazu ziemnego z Rosji przez Gazprom.
Okres sprawowania w białym domu prezydentury przez Donalda Trumpa dobiegł końca i sprawy znów powróciły na pasywny tor relacji w stosunkach między Polską, a USA.

Jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa Polska usilnie zabiegała o konkretne działania w kwestii powstrzymania neo imperialnej Polityki Rosji w Europie.
Swoisty nowy „Pakt RibbentropMołotow” To budowa rurociągu łączącego Rosję i Niemcy z pominięciem państw Europy środkowej!
Problem jednak w tym, iż nie nałożono na Rosję dotkliwych restrykcji, które powstrzymałyby Putinowską politykę szantażu energetycznego państw Europy środkowej i wschodniej. Nowa administracja powoli wycofuje się z jakichkolwiek deklaracji i sankcji wobec panoszącej się agresywnie w Europie Rosji! Joe Biden wycofał się całkowicie z planów nakładania sankcji na Rosję za budowę Nord Stream II.

 

Swoistym symbolem nowego paktu Merkel Putin stała się budowa wbrew interesom państw Europy środkowej rurociągu Nord Stream, oraz Nord Stream II! W planach jest również budowa kolejnej nitki gazociągu co ma uzależnić Europę całkowicie od dostaw energii od Rosji i jej strefy wpływów politycznych na poszczególne państwa.
Nasza naiwność zaprowadziła nas dziś na skraj przepaści, nad którą stanęła nasza Ojczyzna.

W to właśnie wpisują się kolejne tak zwane wyroki TSUE! Pierwszy, który łamiąc prawo międzynarodowe nadaje sobie poza traktatowe prawo i prerogatywy, dzięki którym, to TSUE będzie ważniejszy jako sąd unijny nad prawem konstytucyjnym poszczególnych państw Europy! Co to oznacza? Faktyczną likwidację niepodległości poszczególnych państw Europy! Drugi jeszcze bardziej groźny w skutkach jest dzisiaj wydany nakaz z TSUE, w którym to unia Europejska domaga się likwidacji w Polsce kopalń węgla brunatnego, a co za tym idzie likwidację Polskiej energetyki. Nieprzypadkowo wydarzenia te zbiegają się w tym samym okresie czasu! USA Joe Bidena dały Rosji zielone światło na dokończenie budowy nitek Nord Stream II, a może i III! To oznacza całkowitą dominację Niemiec i Rosji w Europie.
Oznacza to również dla Polski utratę całkowitą wolności i niepodległości jako państwa. Nie wspomnę już przy tym, że w Niemczech jak i w Czechach są otwierane nowe kopalnie węgla brunatnego, a Niemcy nie godzą się na budowę energetyki Jądrowej w Polsce! Przyczyna? Polska ma być kompletnie zależnym regionem politycznie i gospodarczo, bez szans na własną tożsamość!

Na bruku znalazłyby się tysiące ludzi bez pracy związanych z górnictwem i przemysłem wydobywczym.
Koszty energie elektrycznej już dziś są dyktowane przez unijnych komisarzy. Po likwidacji Polskiej energetyki ceny poszybują do niebotycznych poziomów.
Oznaczać to będzie niekontrolowany wzrost cen w każdej dziedzinie!

Polska zmuszona byłaby do importu energii elektrycznej oraz Ruskiego gazu z Niemiec! Taka perspektywa zapewne ucieszy tych wszystkich, którzy już przebierają nogami na myśl o upadku Polski!
Stoimy w obliczu utraty niepodległości i zatracenia naszej Ojczyzny być może na całe dekady, lub pokolenia. Jedno co bardzo przeraża, to bierność społeczeństwa Polskiego! Czy my Polacy już tak jesteśmy otumanieni, że nie widzimy, iż nasza Ojczyzna jest wściekle atakowana i że jej upadek pociągnie upadek całego naszego narodu?

Codziennie modlę się do Matki Bożej o nawrócenie się Polaków i otrzeźwienie w ostatniej godzinie przed ciemną otchłanią, która nas pochłonie, jeżeli nadal będziemy stali obojętni na to co się dzieje!

Żądamy natychmiastowego wyjścia z struktur unii w sytuacji, gdy to państwo federalne odbiera nam wolność i niepodległość!
Żądamy wstrzymanie wpłacania miliardów zł do unijnej kasy zubażając w ten sposób budżet państwa Polskiego!
Domagamy się oficjalnej odmowy podpisanej przez rząd, oraz prezydenta wykonywania tak zwanych wyroków TSUE, które godzą w niepodległe prawo państwa Polskiego, oraz suwerennego 38 milionowego narodu do samostanowienia!

Najbliższy czas pokaże kto jest za Polską, a kto jest zwykłym zdrajcą i sprzedawczykiem!
Nie godzimy się na sprzedanie Polskiej państwowości, czy też włączenie Polski w strukturę powstającego imperium Niemiec! – Federalnego państwa Europy, w które przekształcana jest siłą i szantażem unia Europejska!

 

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.