Słowa Prymasa tysiąclecia Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, które kierował do Polaków.

 • Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego.
  • Źródło: Kromka chleba, oprac. Zdzisław J. Peszkowski
 • Bracia, trzeźwymi bądźcie. Dzieci Najmilsze, pomyślcie! Mówimy, że jesteśmy Narodem tak biednym, że nie stać nas na liczne rodziny, a przecież niedawno gazety donosiły, że Polacy przepili ni mniej, ni więcej, tylko 20 miliardów złotych. Chciejcie to wszystko rozdzielić między rodziny liczne i ubogie, a przekonacie się, na co nas stać.
 • Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga.
  • Źródło: Kromka chleba
 • Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!
  • Źródło: Kromka chleba
 • Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
 • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
 • Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.
 • Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.
 • Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
 • Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.
 • Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.
 • Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.
  • Źródło: Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Znak, Kraków 2013, s. 378.
 • Gdy człowiek tak bardzo wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym sobą.
 • Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
 • Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.
 • Jak trudno jest miłować – ale jak warto jest miłować.
 • Jesteśmy mocni w wierze, ale… słabi w czynie.
 • Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.
 • Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.
 • Jeśli wybiorą, proszę przyjąć. Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie.
 • Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
 • Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
 • Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.
 • Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że on nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.
  • Źródło: Kromka chleba
 • Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.
 • Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.
 • Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata.
 • Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.
 • Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości.
 • Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
  • Źródło: Druga kromka chleba
 • Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion.
 • Musi być krucjata – święta, Boża wyprawa w życie polskie, rodzime, aby wyzwolić w nas pasję pomagania innym! Czynić to trzeba odważnie – w prawdzie i miłości.
  • Opis: o ogłoszeniu w Polsce Społecznej Krucjaty Miłości.
  • Źródło: Stefan kard. Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemięRatujmy nasze człowieczeństwo i życie dzieci Narodu, Warszawa, 23 marca 1969, s. 36.
 • Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość ojczyzny!
 • Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym, – nad sobą.
 • Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.
 • Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.
 • Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.
 • Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.
 • Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!
 • Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
 • Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. nowoczesność, bo ona jest pełna fałszu i bierze ludzi w niewolę.
 • Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.
 • Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma innych bronić przed sobą.
 • Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.
  • Źródło: Kromka chleba. Wybór myśli z pism i przemówień, oprac. Zdzisław J. Peszkowski, wyd. Veritas, 1972, s. 52.
  • Zobacz też: wysiłek
 • Nie trzeba innych ciągle ganić, karcić, wytykać. Należy zawsze odwoływać się do wartości, które są w każdym człowieku, chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i zniszczony.
 • Nie trzeba stawiać granic Bożej Opatrzności.
  • Opis: żartobliwie w reakcji na śpiewane mu Sto lat.
  • Źródło: za Janem Pawłem II, podczas homilii wygłoszonej w Toruniu w dniu 7 czerwca 1999.
 • Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
 • Nienawiść można uleczyć tylko miłością.
 • Nietrzeźwość przykleja nam szyld narodu bezrozumnego, bezmyślnego, niewytrzymałego tak dalece, że często inne kraje zastanawiają się nad tym, czy narodowi, który tak wiele przepija, warto spieszyć z pomocą.
 • Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził.
  • Źródło: Zapiski więzienne, Stoczek Warmiński, 24 grudnia 1953
 • Od siebie trzeba wymagać najwięcej.
 • Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.
 • Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.
 • Piotr miał łódź i Karol miał łódź.
 • Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.
  • Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 348.
 • Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca
 • Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 348.
 • Rodziny bezdzietne – to Naród starczy i zwiędły, rodzina małodzietna – to Naród anemiczny i wegetujący. Rodziny wielodzietne – to Naród pełen tężyzny, duchowej zdolności, o wielkim wyborze talentów i sił.
 • Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.
 • Stasiu, takie przyszły czasy, siedzą robotnicy, rolnicy, intelektualiści, różni ludzie z całego narodu, dobrze jest, że siedzi też prymas i księża, bo naszym zadaniem jest być z narodem w każdych okolicznościach.
  • Opis: do współwięźnia, ks. Skorodeckiego, po uwięzieniu przez komunistów w roku 1953.
  • Źródło: Jan ŻarynKościół w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 33.
 • Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.
 • Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!
  • Źródło: Bochen chleba
 • Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.
 • Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo.
 • Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.
 • Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.
 • We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.
 • Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego że czekało się na lepsze.
 • Widzimy współcześnie odnawiający się głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjących w prawdzie i miłości; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy mają oblicza prawdziwe, a nie zniekształcone kłamstwem.
 • Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.
 • Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 348.

Wszystko postawiłem na Maryję.

 • Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.
 • Zagadnienia „brak czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.
 • Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dyktujmy!
 • Zanim wytnie się drzewa, które owocują, trzeba się dobrze upewnić, czy te, które sadzimy, albo dopiero będziemy sadzić, w ogóle przyniosą owoce.
 • Źle czyni człowiek, jeśli poprzestaje na zadowoleniu z siebie i łatwo przyjmuje pochwałę ludzką. Ale również źle czyni, jeśli boi się krytyki i nagany.
 • Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.
 • Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.
 • Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog.

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.