Kształt patriotyzmu

Antyżydowska fobia to nie jest Polski patriotyzm!

Od momentu, gdy Konfederacja dostała się do Polskiego parlamentu nasiliła się głoszona przez samych konfederatów, a także wielu zwolenników tego ugrupowania narracja, w której za wszystkie zło świata, plagi nieszczęścia obwiniani są żydzi. Ta antychrześcijańska narracja posądza każdego o żydowskie pochodzenie z kim konfederacja się nie zgadza, jeśli chodzi o głoszone poglądy.

Widzimy wszędzie wrogów narodowych pochodzenia żydowskiego, obrażamy i obmawiamy kłamliwie często ludzi odsądzając ich od czci i wiary. Zapominamy, iż Polskość, patriotyzm ma głębokie korzenie w chrześcijańskiej wspólnocie historii, a także poczuciu jedności narodowej.

Nie dociera do wielu, że wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu męczeńską śmiercią za wszystkich ludzi. A przecież Jezus narodził się w Betlejem wśród żydów właśnie.
Zło ma wielki wpływ na małe móżdżki! Można by tak powiedzieć, ale czy to tylko chodzi o zwykłe zaślepienie? Lubimy za własne grzechy obwiniać innych. To przecież takie proste, aby znaleźć jednego winnego całego zła które wokół się dzieje. Widzę drzazgę w oku bliźniego mego, ale we własnym belki nie dostrzegam. Wielu mówi żydowska kasta rządzi światem. A ja jako chrześcijanin powiadam wam, że bluźnicie przeciw Bogu, i wierze siejąc zamiast dobra nienawiść, która nigdy nie będzie fundamentem trwałej budowli. Nie da się budować ani wiary, ani wspólnoty, ani Ojczyzny szczęśliwej i wolnej siejąc zło i nienawiść do braci i sióstr. Wszyscy jesteśmy bowiem dziećmi Bożymi.
Powołanymi do tego, aby jedni drugich brzemiona dźwigać umieli w naśladowaniu pana naszego Jezusa Chrystusa będąc wiernymi jego nauce.

Oczywistym jest fakt iż żydzi od lat nie potrafią stanąć w prawdzie. Prawdą jest również to że systematycznie zakłamują historie obwiniając wszystkie narody w tym Polaków za holokaust prócz własnego. Prawdą jest również to że w czasie okupacji wielu żydów kolaborowało z Niemcami lub wręcz pospołu mordowało własny naród. Prawdą jest również to że po wojnie cześć społeczności żydowskiej kolaborowała z komunistami a także stała się częścią komunistycznego aparatu represji. Tak samo zakłamują historie Niemcy i Rosja które dokonały na Polskim narodzie prawdziwego ludobójstwa.

Jako Polska mamy prawo głosić prawdę o tych czasach. O niewyobrażalnym terrorze, zezwierzęceniu ludzkości.
Mamy Obowiązek również walczyć o prawdę a wszelkie kłamstwa nie tylko dementować ale również oskarżać ich autorów.
Nie mniej jednak my sami w wielu przypadkach rozpowszechniamy kłamstwa na temat własnej historii, lub nie mówimy o niej wcale.
W Polsce jest też wielu takich ludzi związanych głównie z lewicą którzy kłamliwie głoszą że Polacy są współwinni holokaustowi.
Nie ulega wątpliwości że wiele narodów nie potrafi stanąć dziś w prawdzie. Naród żydowski nie potrafi stanąć w prawdzie wobec własnego narodu.
Jest to prawda nie tylko dotycząca holokaustu ale szerszy aspekt który ma swoje korzenie od ponad 2000 lat. Żydzi bowiem nigdy nie uznali Jezusa jako syna Bożego.

Oto bardzo ważny komentarz z którym zgadzam się w całości.
Obrazuje obecną sytuację w relacjach polsko żydowskich>

Zostawmy więc grzechy narodu żydowskiego żydom, bo nie jesteśmy powołani by zastępować Boga i jego sąd na ziemi. Każdy człek stanie bowiem przed Panem zdać sprawę z życia jakie otrzymał w darze.
Chodzi o to że my sami często jesteśmy winni temu że nasza Ojczyzna cierpi z rąk naszych wrogów.

Naszą przywarą narodową jest tendencja do warcholstwa, które było u podstaw upadku pierwszej Rzeczy Pospolitej wielu narodów. Przypomnę, że Ojczyzna straciła niepodległość w wyniku naszej własnej zdrady i warcholstwa właśnie. Prywaty i działania przeciw sobie i umiłowanej Ojczyźnie co doprowadziło do rozbioru słabej i słaniającej się Ojczyzny, która niegdyś była tak potężna i wielka.
Czy to was niczego nie uczy? Brak jedności solidarności społecznej i porozumienia ponad podziałami prowadzi zawsze do upadku! Są na to dziesiątki przykładów z naszej historii. Dlatego wszyscy którzy nawołują do rozbicia tej jedności do nienawiści służą złu i wrogom Ojczyzny. Szatan bowiem nigdy nie pokazuje człowiekowi dobra, ale zawsze wytyka palcem szydzi wyśmiewa i skłóca serca i dusze ludzkie. Pycha, cynizm, poniżenie, kłamstwo, fałsz, zdrada, dążenie do władzy za wszelką cenę, wywyższanie się ponad bliźnich i Boga samego. To nie są cnoty wiary.
Zawsze w tak trudnych moralnie chwilach przychodzą mi na myśl słowa naszego świętego Jana Pawła II, który mówił do nas i nadal woła. Nie zasmucajmy serc naszych! Nie wyrzekajmy się Boga i wiary!
Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami jeden z drugim dla dobra wspólnego nigdy jeden przeciw drugiemu.

Jako naród Polski mamy tysiące przykładów z naszych tak pięknych dziejów. Mamy tyle niesamowitych i świętych wzorców do naśladowania. Prawdziwych Polskich patriotów, a nie szamanów zła i nienawiści.

Rotmistrz Pilecki – człowiek, który z własnej woli trafił do obozu śmierci by opowiedzieć światu o barbarzyństwie Niemieckiej brunatnej zarazy winnej wymordowania milionów Polaków, ale też i innych narodów, w tym milionów żydów, Kobiet dzieci mężczyzn.
Tysiące Polskich bohaterów ratowało bliźnich nie patrząc na to że grozi im za to śmierć.
Tylu wspaniałych Polaków którzy oddali życie za Polskę ale też by żyć mogli inni.

Ksiądz Maksymilian Kolbę który oddał swe życie by inny człowiek miał szanse przeżyć.
Zamęczony w bunkrze śmiercią głodową. Janusz Korczak.
Wobec rosnących zagrożeń w Polsce jak nigdy do tej pory potrzeba jest budowa jedności narodowej opartej o patriotyczne i wolnościowe wartości z fundamentami wiary, i odnowy moralności  jakie daje spólnota i korzenie chrześcijańskie.

Jeśli popatrzymy na wpływ i rozwój proponowanej przez lewicę cywilizacji zła, śmierci, hipokryzji, i negacji istnienia Boga która opanowała całą Europę. Wówczas zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nasze własne społeczeństwo jest poddawane coraz to większej ideowej demoralizacji, i nauce negacji wartości moralnych, patriotycznych i narodowych.

Trwa wściekły atak na kościół, trwa indoktrynacja młodego pokolenia i dzieci, które mają wzrastać z poczuciem negacji wartości, rodziny, dobra, odpowiedzialności. To właśnie młode pokolenie ma stać się tym narzędziem i zarzewiem niszczenia chrześcijaństwa patriotyzmu i przynależności narodowej.
Lansowana jest cywilizacja śmierci na życzenie. Aborcja Eutanazja niszczenie tożsamości człowieka to codzienność, w Europie która pełna jest tak zwanych Europejskich wartości określanych jako postępowe.
Ta postępowość bliska jest tym totalitaryzmom które w ciągu ostatniej wojny uczyniły z życia ludzkiego tak ogromny koszmar.

Dziś w białych rękawiczkach w świetle prawa w całej Europie zabija się nie tylko nienarodzone dzieci ale również chorych i starszych ludzi tłumacząc zbrodnie ludobójstwa nowoczesnym humanitaryzmem, i prawami kobiet do decydowaniu o życiu, lub śmierci swojego płodu.

Szydzenie z Boga, barw i symboli narodowych, profanacje mszy świętej, oraz eucharystii stały się obrazami jakie trafiły nie tylko do środków przekazu które transmitują wydarzenia z odległego kraju.
Te wydarzenia i bezeceństwo dzieje się tuż obok nas na naszych ulicach i w naszych domach.
Kult posiadania i pieniędzy zdobywanych za wszelką cenę opanował setki tysiące ludzi.
W pogoni do zagłady w swoim okrucieństwie dawno przerośliśmy już Kaina który zamordował brata swego Abla.

W Polsce do Polskiego parlamentu powróciły siły komunistyczne i potomkowie zbrodniarzy komunistycznych odpowiedzialnych za eksterminację narodu Polskiego, oraz setek Polskich bohaterów, patriotów i żołnierzy, którzy spod okupacji Niemieckiej trafili bezpośrednio pod Sowiecką.  Nowy terror, który miał za cel unicestwić naród, pamięć, historie, wiarę i wspólnotę narodową. Komuniści zastąpili wolną Polskę ludową republiką całkowicie podporządkowaną Sowieckiemu okupantowi.
Żołnierze wyklęci którzy który mimo ogromnej przewagi bolszewickiej Rosji na ziemiach Polskich, pomimo terroru komunistycznej bezpieki i zdrajców walczyli aż do 1963r

Byli mordowani zsyłani do Rosji skazywani na śmierć przez komunistycznych oprawców, ale mimo to oni zwyciężyli choć nie w militarny sposób, to jednak swoim męczeństwem, i niezachwianą wiarą nawet w obliczu zbliżającej się śmierci z rąk wrogów.
Jednak to dzięki nim właśnie ta wola wolności narodu Polskiego to umiłowanie Polski jako Ojczyzny wolnej i niepodległej przetrwało. Liczne zrywy ku odzyskaniu wolności, i godności życia milionów Polaków były fundamentem powstania ruchu Solidarności którego ideały zostały jednak zdradzone przez tych którzy wraz z komunistami postanowili utworzyć nową Polskę tak zwaną III Rzeczpospolitą. Post okrągłostołowy porządek, dzięki któremu to właśnie komuniści zagwarantowali sobie z jednej strony bezkarność za swoje zbrodnie na narodzie Polskim, a drugiej strony dokonała się rewolucja uwłaszczeniowa na majątku narodowym w wyniku której większość tego co stanowiło wartość zostało albo wyprzedane, albo rozkradzione.
Częstym przykładem postkomunistycznego porządku stało się opanowanie instytucji samorządowych, wojewódzkich, sądów i administracji, a także służb specjalnych przez tych samych ludzi którzy w czasie komunizmu sprawowali jako PZPR władzę.
Żaden ze zbrodniarzy komunistycznych ani bezpieki nie doczekał się sprawiedliwego wyroku ani procesu na miarę zbrodni hitlerowskich.
Aparat bezpieczeństwa PRL cieszył się przywilejami aż do 2015r. W którym to roku objęła władzę w Polsce zjednoczona prawica i dokonała częściowego odebrania wielotysięcznych przywilejów emerytalnych wypłacanych za dokonywane zbrodnie, oraz kolaboracje z okupantem przeciw narodowi Polskiemu.

Dokonanie głębokich reform państwa Polskiego wraz z pełną dekomunizacją wymaga ogromnej determinacji siły oraz jedności narodowej. To właśnie brak tej jedności narodowej ponad podziałami jest słabością Ojczyzny. Widomym jest, że bez dokonania zmian konstytucyjnych nie ma możliwości zmiany ustroju sądów opanowanych wciąż przez postkomunistyczny aparat.
Bez zmiany aparatu sprawiedliwości nie ma mowy o pełnej dekomunizacji a także o postawieniu przed trybunałem stanu zdrajców Ojczyzny.

Jednak niewielu jest takich którzy to rozumieją.
Postkomuniści wciąż mają ogromne poparcie społeczne. Polskie społeczeństwo jest podzielone, i szarpane przez skandale polityczne, warcholstwo, targowice, donoszenie na Polskę do lewicowych i neoliberalnych elit w Brukseli, Berlinie, Paryżu czy Moskwie. Są też i tacy którzy dla władzy byli by w stanie pojednać się nawet z samym szatanem byle by dorwać się do koryta władzy.

Polska prawica i organizacje niepodległościowe, oraz narodowe prowadzą ze sobą otwartą wojnę polityczną o władzę zamiast tworzyć jednolity i wspierający się front przeciw komunistycznej ofensywie wspieranej przez środowiska z unii Europejskiej.
Szamanowie kłamstwa którzy mają czelność nazywać się Polską prawicą narodową mają dziś na ustach wiele frazesów, półprawd, cynizmu, i hipokryzji. Antyżydowska fobia stała się populistycznym hasłem, które ma zdobywać rzesze wyborców. Łatwo jest bowiem wmówić ludziom, że całe zło otaczające ich życie to czyjaś wina! Taka retoryka bliższa jest brunatnemu nacjonalizmowi niż Polskiemu patriotyzmowi narodowemu. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z chrześcijańską nauką kościoła katolickiego w Polsce. Nigdy bowiem budowanie na nienawiści narodowej nie przyniosło nic dobrego Polsce ani również światu. Totalna opozycja również buduje swój przekaz na wzmacnianiu wszelkich antagonizmów społecznych.
Próbuje się rozbić unitarną jedność Polski poprzez ekstremalny przerost władzy samorządów lokalnych. Władza samorządowa w bardzo wielu przypadkach stała się siedliskiem wszelkiej maści patologii, korupcji złodziejstwa i zawłaszczania państwa dla lokalnych interesów baronów prezydentów burmistrzów. Lokalne kliki których nie da się odwołać, a którzy rządzą często od ponad 20 lat. To wywołuje poczucie bezsilności wśród społeczeństwa.

Ludzie są manipulowani i napuszczani na siebie nawzajem. Karmieni nienawiścią do siebie nawzajem antagonizmami tworzą coraz to większe podziały społeczne z których korzystają postkomuniści, oraz liczni wrogowie niepodległej Polski.
Polski rynek medialny opanowany jest głownie przez Niemieckie koncerny medialne.
Prawie 80% rynku stanowią tytuły mediów, oraz stacje telewizyjne które z racji określonych sił politycznych i lobby starają się kreować polityczną rzeczywistość w Polsce.
Brak jest wolnego od cenzury przekazu narodowego, a ten który jest w Internecie również opanowany został przez określone siły polityczne często daleko odbiegające od wartości narodowych czy też patriotycznych.

Totalna opozycja stała się przykładem targowicy, która, aby uzyskać władzę za wszelką cenę służy i kłamliwie oskarża Polskę o rzekome naruszanie praw demokratycznych.
Wszelkie próby dokonania niezbędnych reform państwa są natychmiast torpedowane zarówno ze strony totalnej opozycji, jak również ze strony Konfederacji której przynależności do Polskiej prawicy w żaden sposób nie da się określić, Działalność konfederatów bardziej przypomina działalność anarchistów oraz środowiska rzeczywiście populistycznej ekstremy niż narodowej chrześcijańskiej prawicy która ma na sercu dobro Ojczyzny.

Celem totalnej opozycji , oraz Konfederacji określającą się jako prawicę stała się walka z rządem Polskim. Konfederacja zamiast troski o Polskę już po wyborach dzielić zaczęła we własnym gronie pieniądze z dotacji jakie otrzymała partia za wynik wyborczy.


III Rzeczpospolita jaka powstała po okrągłostołowej zdradzie to kraj pełen nierówności społecznych i podziałów. Gdzie często super elity żyją kosztem zubożałych warstw społeczeństwa.
Ludzie biedni, rodziny wielodzietne często porównywani do bydła i patologii społecznej, która tak często wyszydzają celebryci III RP. Polacy często żyjący w wykluczeniu i pozbawieni prawa do życia we własnej Ojczyźnie.
Balcerowiczowska rewolucja niszczenia Polskiej własności doprowadziła do prawdziwej destrukcji narodu. W Polsce utworzone zostały całe regiony biedy bezrobocia braku nadzieje na lepsze jutro i nędzy.
Wstyd, i hańba, że nadal na Polskiej prawicy są ludzie, dla których zasypywanie podziałów społecznych oraz wsparcie Polskich rodzin jakie otrzymali Polacy w wyniku zmiany władzy w 2015 to jest patologia i socjalizm.
Środowiska pławiących się w bogactwem nielicznej grupy ludzi zapatrzonych chciwie na swoją pozycje społeczną nie poczuwają się do solidaryzmu społecznego.
Wielu określa siebie jako prawicę ale jednak gdy przyjrzymy się na ich program gospodarczy jest on bardzo zbliżony do Balcerowiczowskiego modelu likwidacji państwa Polskiego.
Opowiadanie czystych bzdur ekonomicznych w postaci haseł, że gdy zlikwidujemy instytucje państwa Polskiego czy też zniesiemy podatki to Polacy zaczną żyć natychmiast w dobrobycie. Darwinizm społeczny oraz brutalny kapitalizm z początku wieku rewolucji przemysłowej jest drogą, która nie prowadzi donikąd.
Wiele krajów dawno przerabiało tą utopijną ideologię. Konfederaci chcą budować w Polsce drugi Singapur. Już mieliśmy takich co budowali II Japonię i obiecywali ludziom po 100 000 zł na głowę. To jest właśnie czysty populizm spowodowany chęcią zdobycia władzy po trupach. Jeśli jest pustka programowa to zwykle wypełnia się nią antagonizmami tak czynią partie totalnej opozycji, które żywią się konfliktem i wojną Polsko-Polską.
Nie dziwi więc postawa, że całe zło to wina żydowskiego spisku.

Proponowany przez konfederacje swego rodzaju darwinizm społeczny to odmiana Balcerowiczowskiej liberalnej gospodarki kapitalistycznej rodem z początków XX W. Gdzie wszystko jest sprywatyzowane, a państwa Polskiego po prostu nie ma. Utopijna ideologia, która zakłada przetrwanie najsilniejszej grupy ludzi posiadaczy, reszta społeczeństwa bez praw. Wyobraźmy sobie choćby prosty wypadek, gdzie funkcjonuje system prywatnych ubezpieczeń społecznych, i ludzi, których na te prywatne ubezpieczenia czy leczenie nie jest stać! Wyobraźmy sobie matkę z umierającym dzieckiem na rękach którą nie stać na wykupienie prywatnego ubezpieczenia.
Rynek bezdusznego odhumanizowanego kapitalizmu, gdzie liczą się jedynie silni. To wszystko zamiast społecznej gospodarki rynkowej ze wsparciem solidarnym szerokich grup społecznych jakie od 4 lat z sukcesami wprowadza rząd zjednoczonej prawicy.

Co da niepłacenie podatków rodzinie, która ma bardzo niskie dochody, gdzie dochód na głowę rodziny nie przekracza 1000 zł. Co da zniesienie podatku ludziom, którzy tych dochodów nie posiadają choćby ze względu na fakt że zajmowali się wychowaniem dzieci.
Szkoły, studia, leczenie, wszystko ma być według konfederatów prywatną własnością.
Co zatem z rodzinami wielodzietnymi czy też takimi które wychowują osoby niepełnosprawne?
Takie rodziny do tej pory często żyły w biedzie pozbawione wsparcia ze strony państwa w wychowaniu dzieci.
Dzieci były przymusowo odbierane rodzinom wielodzietnym tylko dlatego że były biedne.
Państwo było bezlitosne i silne wobec najsłabszych a bezradne wobec silnych skorumpowanych i zdemoralizowanych środowisk. Jestem pełen oburzenia, gdy słyszę dziś od jednego z przywódców konfederatów, że niepełnosprawni to debile, którzy winni są swojemu losowi, lub że tacy ludzie mają obowiązek dorównać osobom pełnosprawnym a nie odwrotnie. To właśnie brak wrażliwości i solidarności społecznej wyszydzanej jako socjalizm stał się głównym hasłem konfederatów uważających się za chrześcijańską prawicę.
Po czynach i słowach ich poznacie. Te zaś mówią same za siebie. Nie daj Boże by tak zepsuci ludzie bez wrażliwości społecznej doszli w Polsce do władzy. Oznaczałoby to rychły upadek

Osobnym zagrożeniem stała się unia Europejska z jej dążeniem do utworzenia kosztem państw narodowych nowej ponad narodowej rzeszy. Oczywiście znowu pod wodzą wielkich Niemiec.
Zasada, iż to co nie udało się w wyniku militarnej agresji narodu panów. Dziś realizowane jest za pośrednictwem agresywnej ekspansji ekonomicznej i politycznej dominacji. Przykładem podporządkowanie gospodarek krajów strefy EURO w stosunku do gospodarki Niemieckiej.

Unia Europejska staje się tym czym było RWPG w epoce zniewolenia i okupacji Sowieckiej.
Ciągłe skargi na Polskę jakie kieruje totalna opozycja rozzuchwalają neoliberalne i lewackie elity w Europie do prób podporządkowania sobie i wasalizacji państwa Polskiego wobec silniejszych państw.
Unijne instytucje opanowane przez neoliberałów i postkomunistów narzucają Polsce  coraz to nowe żądania.
Ograniczenia wolności, atak na wolność słowa i wypowiedzi to jedynie czubek stale rosnącej góry lodowej żądań rezygnacji z suwerenności, oraz wolności do samostanowienia narodu i Państwa Polskiego.

Bezprawny atak KE i TSUE na tworzone w Polskim parlamencie prawo stał się prawnym kuriozalnym precedensem, gdzie urzędy unijne bezprawnie poza literą traktatu unijnego nadały sobie uprawnienia do decydowania które z uchwalanych w Polsce praw i ustaw są zgodne lub nie z doktrynami unijnymi.
Ignorowanie faktu iż jedynie Polski trybunał konstytucyjny ma uprawnienia do orzeczenia czy dane prawo i ustawą są zgodne czy nie z zapisami Polskiej konstytucji. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi akt prawny nadrzędny nad traktatem unijnym czy też unijnymi agendami.
Uniny parlament jednak nadal stara się ingerować w wprawo do wychowania Polskich dzieci i nauczania ich w Polskich szkołach bez wpływu ekstremalnych i totalitarnych ideologii, których celem jest demoralizacja dzieci i młodzieży.

Są też i tacy dziś którzy negują zarówno Polskie członkostwo w NATO, jak i strategicznie ważny sojusz z USA.
W zastępstwie opowiadana jest historia, że ani Niemcy, ani Rosja nie stanowią i nigdy nie stanowiły dla Polski zagrożenia. Czy tak jest w istocie wystarczy sięgnąć do czasów okupacji Sowieckiej. Mordu Katyńskiego. ataku bolszewickiej Rosji w 1920. Powstania styczniowego i pomordowanych więzionych i wywiezionych na sybir milionów Polaków.

Są tacy którym solą w oku jest dziś budowanie niezależności energetycznej właśnie dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. W dzisiejszym świecie nie ma bowiem bardziej efektywnego sojuszu militarnego niż sojusz z mocarstwem militarnym jakim bez wątpienia jest USA, z jednoczesną pudową fundamentu współpracy ściśle ekonomicznej. Budowa silnej pozycji Polski oraz trójmorza państw Europy środkowej jest najlepszym zabezpieczeniem stałej ścisłej współpracy z USA. bez względu na to kto zasiada w białym domu jako prezydent.
Silna niepodległa Polska silna siłą nowoczesnej dużej armii, oraz niezależnej gospodarki spełniająca rolę dostawcy niezależnych źródeł energii to gwarant tego że nasza Ojczyna będzie mogła się rozwijać. Energetyczny hub dla krajów Europy środkowej i wschodniej jest gwarancją kluczowej i silnej pozycji Polski w Europie. Tą pozycję można osiągnąć jedynie we ścisłym sojuszu z USA, a nie Rosją czy też Niemcami, których interesy stoją w konflikcie z Polskimi.
Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju gospodarczego również w oparciu o najnowsze technologie. Tu również jedynym strategicznym partnerem dla naszej Ojczyzny są Stany Zjednoczone.

Zarówno Wielka Brytania jak i same Niemcy ogromnie skorzystały na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Dziś, gdy Niemcy stawiają na strategiczny sojusz z Rosją przychodzi na myśl słynny pakt zawarty pomiędzy Hitlerowskimi Niemcami a Stalinowską Rosją. W wyniku zbrojnej agresji Polska przestała istnieć na dziesięciolecia. Zagrabiono rozkradziono nasz majątek narodowy i wymordowano ponad 6 milionów Polaków.
Zarówno Niemcy jak i Rosja nigdy nie zapłaciły za dokonanie swoich zbrodni na narodzie i państwie Polskim.

Dziś jak nigdy Potrzebujemy pełnej jedności i solidarności społecznej.
W obliczu tylu zagrożeń dla Polskiej wolności właśnie dziś mamy święty obowiązek dbania o podstawowe wartości narodowe. Fundamentem patriotyzmu jest wiara w Boga i chrześcijańskie korzenie Polaków.
Budowa solidarnej silnej ekonomicznie militarnie i społecznie Polski powinna być nadrzędnym celem ponad podziałami dla każdego Polaka i Polskiego patrioty. Polski dla każdego opartej o gospodarkę społecznie rynkową, a nie odhumanizowaną ideologię służącą kolejnym elitom panów stawiających siebie ponad narodem.

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.