Her D. Tusk ich człowiek w Warszawie

Wiemy doskonale, kim jest Her Tusk oraz, jaką w istocie otrzymał rolę od swoich Niemieckich mocodawców! Chwała bohaterskim dziennikarzom za ujawnienie licznych dokumentów świadczących o dokonaniu przez tego człowieka nie jednej, ale kilkukrotnej zdrady stanu! Polska nie jest ani suwerennym, ani niepodległym państwem w obecnej sytuacji.
Jednak każda władza uzurpatora kończyć się zaczyna w momencie, gdy jest on na szczycie pewien swojego tryumfu. Tak i stanie się z Niemieckim lokajem, który wierzy, że udało mu się po raz enty oszukać naród Polski! Pańska władza i pycha właśnie zaczęła zmierzać w dół ku upadkowi, oby jak najszybciej dla dobra Ojczyzny!
Stalin, Hitler, Lenin ci wszyscy dranie wierzyli, że ich władza nad ludźmi jest wieczna!
Leninowi nawet balsamowanie zwłok i mumifikacja nie pomogły zachować władzy! Tak i pański koniec pani Tusk będzie marny, jako zdrajcy i człowieka, który niszczył Ojczyznę wiele razy! Od sprawiedliwości nie ma ucieczki. Nie można sobie jej kupić. Zdrajcy, którzy dziś otaczają pańską osobę, zdradzą koniec końców! Tak się kończy każda zdrada i każde kłamstwo!
Podziel się komentarzem