Co dalej z Polską, która stoi nad przepaścią?

Gdy zagrożony jest niepodległy byt państwa niezbędne staje się wprowadzenie radykalnych kroków w celu obrony suwerenności i niepodległości.
Wojna, którą prowadzi Rosyjski zbrodniarz jest jedynie częścią zagrożeń, które wiszą, jak burzowe chmury nad naszymi głowami.
Putinowska wojna z Ukrainą wybuchła nie bez przyczyny. Jest częścią budowy nowego porządku w Europie i na świecie.
Ten tak zwany porządek nie oznacza bynajmniej wolności dla Polaków. Od wieków bowiem dwa narody robią wszystko, aby nasza Ojczyzna przestała istnieć, a naród
został zniszczony. Metody tego działania nie różnią się na przełomie wieków.
Zawsze niszczono nas zewnętrznie i od wewnątrz za pośrednictwem zdrajców gotowych służyć obcym.
Nic się nie zmienia choć upływają kolejne stulecia.
Dlatego wrogowie starają się od wieków zniszczyć wszystko co wiąże się z Polskością historią kulturą i wiarą. Zmieniają się jedynie metody, a zdrajcy są bardziej wyrafinowani i bezczelni w swoim cynizmie.

Ilu ludzi tak naprawdę w Polsce zdaje sobie dziś sprawę, że od przepaści Ojczyznę dzieli zaledwie cienka linia.
Ilu rozumie, że zmiana władzy w Polsce nie skończy się na zasadzie kilku mało istotnych ustaw czy też reform niekorzystnych dla obywateli.
Armagedon jaki może nas spotkać wiąże się z utratą wolności i odnosi się bezpośrednio do każdego obywatela. Chodzi również o niewole Ojczyzny, za którą my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i mamy święty obowiązek stanąć w jej obronie. To właśnie jest ten czas.

W założeniu mogłoby to nastąpić jedynie pod warunkiem, że rząd i prezydent działaliby wspólnie w myśl ich podstawowego obowiązku odpowiedzialności za losy Ojczyzny i jej niepodległość. Szkoda, że w Polsce tak rzadko politycy pamiętają o swoim podstawowym obowiązku i odpowiedzialności wobec narodu!

Do realizacji planu ratowania Ojczyzny znad przepaści niezbędna jest odwaga i determinacja władzy u sterów zamiast stagnacji chaosu i pozornych deklaracji, które w istocie rzeczy niewiele wnoszą.

Potrzebny jest plan, w którym Polacy dowiedzą się przede wszystkim o stanie państwa.

Ludzie mają pełne prawa poznać prawdę. Należy ujawnić pełną korespondencję prowadzoną w stosunkach z UE. Należy opublikować 300 stronicową listę żądań i szantażu zwaną krokami milowymi. Tak aby opinia publiczna w kraju miała świadomość, iż te żądania godzą bezpośrednio w ich byt i podstawowe prawo wolności. Dość ukrywania prawdy. Dość kłamstw, że żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Do tego jeszcze bardzo daleka droga.  To również i przede wszystkim dotyczy przyjętych licznych dyrektyw unijnych, które w Polsce stały się prawem. Polacy mają święte prawo poznać prawdę co w ich imieniu zostało przyjęte jako obowiązujące prawo.

PIS próbuje dość chaotycznie organizować spotkania z wyborcami. Jest to jednak działanie zbyt późno i za mało efektywne bez konkretów i intensywności żywej relacji społecznego dialogu. Przypomnę przy tym, iż nadal konserwatywni politycy PIS, którzy cieszą się największym zaufaniem społecznym są na tak zwanym zesłaniu do Brukseli, gdzie w praktyce pozbawieni są możliwości działania z uwagi na przytłaczającą lewacką większość oraz wspierane przez antypolskie siły działania totalnej targowicy. Tak więc sporadyczne spotkania Jarosława Kaczyńskiego nic nie dadzą. W ten sposób nie obroni się Ojczyzny przed upadkiem.

Czas na gadanie był w 2015 -16 roku, gdy hydra totalnej zarazy i targowicy była w Polsce bezradna.

Obecny stan należy uznać za bezpośrednie zagrożenie dla istnienia Polskiej państwowości. Jest to niezbędny krok do wdrożenia stanu wyższej konieczności obrony państwa, a co za tym idzie podjęcia głębokich reform.

Należy uznać, że partie oraz organizacje, które są lub były finansowane przez siły polityczne z zagranicy działają na zlecenie i za pieniądze obcych sił, a tym samym wyczerpują znamiona zdrady stanu co za tym idzie ich struktury muszą zostać uznane za nielegalne, a politycy, którzy dopuścili się znamiona zdrady stanu muszą ponieść konsekwencję polityczne i karne.

Oznacza to delegalizację PO, która to partia powstała za pieniądze Niemieckiej CDU. Oznacza to również delegalizację SLD, która również jako spadkobierca PZPR była stworzona przez Sowieckie siły okupacyjne.
Należy uznać PZPR jako organizację zbrodniczą, która odpowiedzialna jest za mordy w PRL-owskiej okupowanej Polsce. Komuniści nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za swe zbrodnie. Dzisiejsza SLD i Lewica towarzysza Zandberga nie ma nic wspólnego z prawdziwą demokratyczną lewicą.

Każda organizacja polityczna, która przyjęła w jakiejkolwiek formie pieniądze na swoją działalność powinna zostać zdelegalizowana. Przypomnę przy tym, że w Polsce działa szereg organizacji pożytku publicznego, które stały się przykrywką dla finansowania sprzedajnych sił politycznej targowicy. To jest wojna z Polskim państwem prowadzona od wewnątrz zarówno przez Niemcy, jak i Rosję.

Należy uznać, iż działania unii Europejskiej wyczerpują znamiona ataku na suwerenność Polskiej państwowości. Należy upublicznić pełen raport dotyczący rzekomych korzyści płynących z członkostwa oraz rezygnacji z wolności i niepodległości w zamian za pożyczki z unijnego budżetu.

W raporcie powinny znaleźć się pełne koszty wraz z kosztami ograniczeń przemysłu, gospodarki morskiej oraz górnictwa. Określenie realnych strat państwa Polskiego, które nie są podawane do publicznej informacji.

Należałoby natychmiast ogłosić recesję z unii Europejskiej wobec faktu zamachu stanu na demokratycznie wybrane władze w Polsce. Dowodów tej działalności antypaństwowej jest, aż nad to. To już nie tylko łamanie traktatów, bo tych już od dawna żadne instytucje unijne nie przestrzegają.

Są to choćby kuriozalne żądania i szantaże kierowane wobec niepodległego państwa przez komisję Europejską, a także jej przewodniczącą bezpośrednio. Tu należałoby powołać się choćby na ostatnie wystąpienie pani Ursuli V. Stwierdziła ona w nim, że komisja Europejska wpływać będzie na wyniki wyborów w poszczególnych państwach stosując wymierne kary finansowe. To aż nad to wyczerpuje znamiona ataku obcego państwa i organizacji na suwerenność i niepodległość, a także suwerenne prawo narodu i demokratyczny ład, których ochrona należy do podstawowych obowiązków zarówno premiera, jak i prezydenta.

Należy unieważnić wszelkie zobowiązania finansowe, jak również polityczne płynące z członkostwa w unii.
Należy pozbawić mandatu wszystkich tak zwanych Europosłów do prawa reprezentowania na arenie międzynarodowej państwa Polskiego.

Należy unieważnić wszelkie immunitety w Państwie.

Dokonać pełnej dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości pozbawiając możliwości wykonywania zadań i zawodu zarówno sędziów jak i prokuratorów, a także adwokatów, którzy działali w okresie PRL-owskiej okupacji! A także tych, którzy w jawny sposób sprzeniewierzyli się zasadom lojalności wobec własnego państwa dokonując zdrady choćby w formie „Zdrady dyplomatycznej”.

Należy dokonać nowego wyboru sędziów do sądu najwyższego oraz władz sądów powszechnych.

Wybór musi odbyć się w wyborach powszechnych z ujawnieniem dotychczasowej działalności sędziów kandydatów na stanowiska. Każdy kandydat na stanowisko publiczne musi mieć obowiązek ujawnienia w pełni swojego stanu posiadania, dochodów oraz majątku wraz z źródłami jego uzyskania.

Sędziowie na stanowiska sądu najwyższego, sądów wojewódzkich oraz sądów administracyjnych powoływani powinni być wyłącznie na maksymalnie 4 letnią kadencję wyłącznie w wyborach powszechnych. Koniec z bezkarnością sędziów i prokuratorów, a także przedstawicieli prawa. Koniec z apanażami imunitetami. Koniec z wypłacaniem dożywotnio pensji sędziom i prawnikom. Wszyscy równi wobec jednego prawa.

Należałoby podjąć wszelkie kroki w celu ochrony państwa Polskiego przed zewnętrzną bezprawną interwencją, zarówno w sensie militarnym, jak również dyplomatycznym i prawnym.

Trzeba ujawnić prawdziwy powód reform w Polsce w szczególności z strategicznie ważną relacją z USA. Te działania powinny przekonać międzynarodową opinię publiczną o konieczności głębokich zmian i reform w Polsce.

Jednym, z kluczowych elementów jest skuteczna walka z dezinformacją i tak zwanym praniem umysłów ludzi za pośrednictwem koncernów IV władzy mediów.
To jest narzędzie walki politycznej i prowadzonej wojny dezinformacji. Dziennikarz ma być rzetelnym dziennikarzem, a nie stroną politycznej walki o władzę.

Musi dokonać się repolonizacja mediów wraz z odebraniem koncesji tym mediom, które działają na szkodę państwa Polskiego.

Oczyszczanie państwa musi pójść o wiele głębiej. Koniec z pełnieniem 20 letnich kadencji na stołkach w samorządach. Niezbędna będzie głęboko idąca reforma samorządów, a właściwie budowa nowego ładu społecznopolitycznego. Samorządy muszą zostać oczyszczone z układów, korupcji nepotyzmu oraz styku z mafiami prawniczymi. Oczywiście, że wymaga to ogromnej pracy determinacji i odwagi, ale bez głębokich reform państwa nie będzie wolnej i niepodległej Polski.

Ten sam proces musi odbyć się w spółkach skarbu państwa. Koniec z ciepłymi posadkami, których załatwieniem zajmują się politycy.

Musimy wykonać tytaniczną pracę i głęboko przebudować całość państwa Polskiego.

Bez tego będziemy mieli ciągle powtarzający się chory scenariusz, gdzie obywatel i naród nie jest podmiotem we własnym państwie. Ta czy inna formacja polityczna zawsze będzie miała apetyt na wpływy pieniądze i profity płynące z przywileju władzy. Obecnie w Polsce ten przywilej władzy stał się nie tylko chorobą państwa, ale również stał się narzędziem bezkarności i zdrady, która jak rak niszczy Polskę od środka. Aby naprawić Polskę trzeba radykalnych działań. Więc należy całkowicie oczyścić scenę polityczną w Polsce pozbawiając elity polityczne ochrony immunitetów i wszelkich przywileji! Dopiero wówczas naród będzie mógł wybrać w wolnych wyborach swoich reprezentantów, którzy będą wiedzieli, że z władzą nie wiążą się apanaże i bezkarność w tym przede wszystkim za zdradę stanu.

Tego wszystkiego nie uda się zrobić bez wsparcia Polaków. Dlatego to właśnie powinno być obecnie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Ludziom trzeba powiedzieć wreszcie prawdę, że zagrożony jest podstawowy element jakim jest ich własna wolność ich byt ich prawo do własnej Ojczyzny. Obrona niepodległości i suwerenności narodu, a co za tym idzie państwa jest nadrzędnym obowiązkiem zarówno prezydenta, jak i premiera. Jak już wspomniałem wcześniej szkoda, że tak często trzeba o tym przypominać.

Należy dokonać uchwalenia nowej konstytucji wolnego niepodległego państwa. Konstytucji, której nie będzie można podważyć układem politycznym bez woli całego narodu. Konstytucji, która daje prawo równości wobec stanowionego prawa wszystkim niezależnie od zajmowanego stanowiska statusu materialnego czy też wykształcenia. Obecnie mamy konstytucję towarzysza Kwaśniewskiego, którą poparło zaledwie 5 milionów Polaków. Czy jest to konstytucja, która reprezentuje interesy żywotne i oczekiwania narodu Polskiego? Z całą pewnością nie!

Czas, aby doprowadzić do prawdziwej naprawy Rzeczpospolitej.

Trzeba wdrożyć zasadę współuczestniczenia społeczeństwa w kontroli nad sprawowaną władzą. Zarówno najniższego szczebla, jak i tą z samej góry. Należy upodmiotowić prawo referendalne, jako narzędzie demokracji bezpośredniej, w którym to obywatele mają realny wpływ na odwołanie polityka, sędziego czy też prezydenta miasta, który nie spełnia ich oczekiwań, lub też sprzeniewierzył się prawu, lub moralnym zasadom…

Należy natychmiast zdelegalizować możliwość działania antypolskich pseudofundacji i źródeł finansowania partii politycznych. Należy natychmiast zlikwidować antypolskie ośrodki takie jak „Fundacja im. Batorego”, która jest źródłem finansowania antypolskiej opozycji w kraju.

Przede wszystkim należy rozpocząć od pełnej informacji o stanie państwa.

Należy natychmiast wstrzymać wszelkie miliardowe wpłaty płynące do budżetu unii Europejskiej.

Należy wstrzymać opłaty za prawa do emisji CO2. Objąć ochroną państwa Polskich obywateli w kwestii korzystania z energii.
Potrzeba będzie stworzyć nowy ład gospodarczy i energetyczny, który będzie budował siłę państwa Polskiego, a jednocześnie zapewni stabilny rozwój.
Mamy przed sobą trudną, ale jakże potrzebną drogę do naprawy.
Polska musi być wolna i niepodległa. W przeciwnym razie my wszyscy staniemy się ponownie narodem bez Ojczyzny. Każdy dosłownie musi zdać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim spoczywa. Bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami z jednego pnia i drzewa zwanego Polską od ponad tysiąca lat.

To wszystko może się udać jedynie

Pod hasłem Bóg Honor Ojczyzna.

Bo, to właśnie Bogu i Matce Najświętszej Maryi Polacy winni wierność za wszelkie dobro i opiekę!

 

 

 

 

 

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.