Wołyń Pamiętamy – Nie pozwólmy zakłamywać historii Polski! Słuszny apel fundacji „Wołyń Pamiętamy”

WOŁYŃ BARBAŻYŃSKI MORD DOKONANY NA POLSKIEJ LUDNOŚCI.Nie tylko Niemcy i Rosjanie starają się ukryć prawdę o własnym ludobójstwie. Czynią to również Ukraińcy, jak również sami Polacy, których trudno jest nazwać inaczej niż zdrajcami narodu Polskiego depczącymi godność i cześć pomordowanych.

Wołyń to haniebne ludobójstwo dokonane na Polakach wciąż wymaga walki o prawdę.
To wciąż nie dość nagłośniona historia martyrologii narodu Polskiego, którą przez lata starano się ukryć.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno w Polsce jak i na Ukrainie są ludzie i organizacje , które tą prawdę za wszelką cenę starają się zniszczyć i wymazać nie tylko z kart historii, ale również poprzez szerzenie kłamstw również w śród młodzieży.
Oto apel fundacji walczącej o zachowanie prawdy o ludobójstwie dokonanym na narodzie Polskim.
Ludzie ci zasługują na wszelkie wsparcie w tej nierównej walce. Nie wolno nam stać bezczynnie gdy niszczona jest pamięć poprzez kłamstwo i polityczną poprawność. Nie wolno nam zapomnieć o zbrodni Wołyńskiej na równi z innymi, które zostały dokonane na narodzie Polskim.
Cześć i chwała niezłomnym wczoraj i dziś, którzy walczyli i walczą o wolność i prawdę!

Będziemy cyklicznie powracać do prawdy o Wołyniu aby ona nie została zatarta!


„Witam

Zwracam się do Państwa z prośbą o nagłośnienie informacji o antypolskiej i fałszującej historię akcji Związku Harcerstwa Polskiego z ukraińskim (pro banderowskim) Płastem. Być może większość z Państwa nawet nie zdaje sobie sprawy z tego że od dwóch lat jest obchodzona na polskich cmentarzach akcja mająca zakłamać historię i jednocześnie „przyćmić” ukraińskie ludobójstwo na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 – czyniąc z Ukraińców naszych „odwiecznych” sojuszników.
Akcja ZHP i Płasta polega na uczczeniu „żołnierzy” Petlury, których przedstawia się jako jedynego sojusznika Polski w wojnie polsko-bolszewickiej co jest oczywiście kłamstwem. Ci, którzy tą akcję zorganizują w tym roku już po raz trzeci nie chcą pamiętać, że wcześniej petlurowcy mordowali polskie orlęta w 1918 roku we Lwowie oraz uczestniczyli w pogromach żydowskich.
Poniżej link do artykułu oraz cytaty dokładnie przedstawiające jakich „bohaterów” V kolumna ukraińska w Polsce podaje na tacy nieświadomym i widocznie ubogim w wiedzę Polakom z ZHP.

https://kresy.pl/kresopedia/udzial-ukraincow-wojnie-polsko-bolszewickiej-1920-r/

„Udział w walkach jednostek ukraińskich sformowanych w Polsce miał wymiar jedynie symboliczny. Obie dywizje ukraińskie nie były przygotowane do walki, a o ich użyciu zdecydowano przede wszystkim ze względów propagandowych”

„Niektóre z nich, jak grupa gen. Omelianowycza-Pawłenki były dość liczne. Składała się ona z 4 tys. ludzi. Sęk w tym, że w opinii II Oddziału dowództwa 6 Armii ugrupowanie to bardziej przypominało bandę, a nie regularne wojsko. Według oficera polskiego wywiadu, który sporządzał opinię, aby tę grupę przekształcić w regularne wojsko, należałoby większość jej szeregowców zdemobilizować ze względu na ich wysokie zdemoralizowanie. Na koncie tej grupy oprócz około 50 bitew i potyczek, były też liczne pogromy Żydów, rabunki i inne ekscesy. W grupie nie obowiązywały żadne regulaminy. Dowódca przypominał raczej herszta zbójów niż generała. Cała dyscyplina w oddziale opierała się na jego autorytecie i bezwzględnym egzekwowaniu posłuszeństwa. Grupa nie miała sztabu, była niejednolicie umundurowana i uzbrojona. Formalnie składała się z trzech dywizji piechoty i konnej brygady. Jej wartość bojową dodatkowo obniżał brak amunicji i nieufność, a nawet wrogość wobec Polaków i wizji sojuszu z Polską”

Jeśli chodzi o organizację Płast to na Ukrainie płastuni czczą oprawców polskiego narodu takich jak Bandera czy Szuchewycz.
Związek Harcerstwa Polskiego organizując akcje z tą organizacją przyczynia się do fałszowania historii oraz złej edukacji historycznej młodzieży polskiej, którą ma pod swoimi skrzydłami.

Poniżej podaję link do petycji, która powstała w zeszłym roku „Stop akcji PŁOMIEŃ BRATERSTWA”:

PODPISZ PETYCJĘ!

Na kanale Fundacji Wołyń Pamiętamy zamieściłam filmik, w którym zawarłam wszystkie informacje dotyczące tej haniebnej akcji oraz informacje związane z jej twórcami. Jeden z współtwórców akcji Maciej Młynarczyk jest jednocześnie prokuratorem, który w ścisłej współpracy z ukraińskimi prowokatorami ściga polskich patriotów i potomków kresowian (za tzw. modną w tym czasie mowę nienawiści), którzy domagają się prawdy o ukraińskim ludobójstwie. Poniżej link do filmu na You tube:

Mając na względzie dobro polskiej młodzieży i wychowanie jej w prawdzie historycznej liczę na Państwa pomoc.


Katarzyna Sokołowska

Źródło Wołyń Pamiętamy

www.fundacjawolynpamietamy.pl

Podziel się komentarzem
Udostępnij

Dodaj komentarz