Po owocach ich poznacie. Komentarz nawiązujący do bierzącej sytuacji politycznej w Polsce.

Pisząc ten komentarz do bieżącej sytuacji politycznej w Polsce głęboko się zastanawiałem nad wszystkimi aspektami i wydarzeniami jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dni w naszej ojczyźnie tuż po wyborach. Człowiek czuje że jest rozdarty wewnętrznie, z drugiej zaś strony mówienie prawdy nawet tej której nie chcieli byśmy słyszeć zawsze wyzwala i przynosi oczyszczenie.
Jako Polak i patriota czuje się rozdarty bo przez ostatnie cztery lata udało się zrobić przecież tyle pozytywnych zmian w naszej ukochanej Ojczyźnie.
 
Jednocześnie bardzo wiele spraw istotnych z punktu widzenia suwerennej i prawdziwie wolnej Polski nadal nie jest rozwiązanych. Moim zdaniem nie żyjemy nadal w prawdziwie wolnej niepodległej i w pełni demokratycznej Polsce. Mimo zapowiedzi nadal brak jest demokracji bezpośredniej, dzięki której to właśnie społeczeństwo powinno mieć  wpływ na kreowanie kierunku polityki, a także możliwość odwoływania w trybie referendalnym polityków chociażby w samorządach gdzie tak często dochodzi do patologi korupcji i braku gospodarności w zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. Sędziowie posłowie senatorowie nadal zbyt często chronieni są przez immunitet unikając latami sprawiedliwego rozliczenia popełnianych przestępstw. Poczucie społecznej niesprawiedliwości i brak prawdziwej praworządności jest ogromną bolączką naszej codzienności.
Dobrym krokiem zjednoczonej prawicy było odebranie byłym służbom komunistycznej bezpieki ich emerytur i przywileju. Jednak dekomunizacja sądów została zaniechana w wyniku szantażu unijnych instytucji KE i TSUE wobec niepodległego państwa Polskiego. Został stworzony precedens prawny nie mający żadnego uzasadnienia w prawie między narodowym. Dzięki temu właśnie precedensowi prawnemu władze unijne, i lewacka unijna oligarchia, oraz opanowane przez te środowiska instytucje takie jak komisja Europejska czy TSUE uzurpują sobie prawo do decydowania które z uchwalanych w Polsce ustaw według nich spełniają lub nie kryteria prawa! W myśl Polskiej konstytucji tylko Polski trybunał konstytucyjny powołany jest jako urząd mogący ocenić czy dana ustawa jest czy też nie zgodna z Polską konstytucją jako aktem  nadrzędnym prawa nad traktatem z unią Europejską. Słabość Polskiego rządu wobec coraz to nowych żądań płynących z Brukseli i Berlina jest dużym minusem rządów zjednoczonej prawicy.
 
Polska jest na przykład sądzona przez TSUE za odmowę przyjęcia islamskich imigrantów co stanowi swoiste kuriozum prawa międzynarodowego. Parlament Europejski który nie posiada prerogatyw stanowienia prawa w Polsce przyjmuje rezolucję w której nakazuje Polsce przyjęcie nauczania seksualnego dzieci zgodnego z ideologią gender i LGBT. Jak więc możemy mówić o tym że w pełni dbamy o zachowanie wolności i suwerenności państwa Polskiego.
Nie dokonano re-polonizacji mediów w Polsce gdzie rynek medialny w 80% uzależniony i opanowany jest od lobby zagranicznego. Ogromny wpływ niemieckich koncernów medialnych wciąż kreuje w Polsce często zafałszowaną anty-Polską i anty państwową rzeczywistość. Manipulacja informacją stała się codziennością i narzędziem do walki politycznej.
 
Brak jest stanowczego stanowiska rządu Polskiego co do  zapisów unijnej dyrektywy zwanej potocznie ACTA 2.
Polski rząd nie zapewnił obywateli iż ACTA2 nie zostanie przyjęte w Polsce jako obowiązujące prawo.
Dotychczasowe działania rządu w tej mierze uważam za niewystarczające.
 
Odwoływanie się od dyrektywy ACTA 2 w sytuacji gdzie instytucje unijne opanowane są przez lewicową większość mija się z celem gdyż to właśnie ta większość wprowadziła tą dyrektywę.
Ta dyrektywa w jawny sposób ogranicza wolność słowa obywateli, a także ich prawo do korzystanie z środków przekazu medialnego bez nałożonej cenzury. ACTA2 łamie zasadę wolności w Internecie. W sieciach społecznościowych ta właśnie wolność użytkowników do swobodnej wypowiedzi i wymiany poglądów już dziś jest nagminnie łamana choćby przez dostawców usług medialnych takich jak Facebook czy Tweeter.
 
W naszej Ojczyźnie nigdy nie dokonano rzeczywistej dekomunizacji. Ludzie aparatu komunistycznego nie tylko zasiadają w Polskich sądach, czy też instytucjach publicznych, lub samorządach. Te struktury nadal są czynne tworząc często lokalne kliki mafię, czy też układy o charakterze korupcyjnym. Polska historia ciągle jest celem ataku i zakłamywania i manipulacji zarówno przez siły wewnątrz Polski jak i z zagranicy.
 
Atak skrajnie lewicowych organizacji i bojówek na Polski kościół, religię, i wspólnotę chrześcijańską, oraz narodowe wartości czy też Polską historię jest faktem. Próba demoralizacji polskiego społeczeństwa czy też budowa nowego pokolenia  w oparciu ideologię LGBT czy też Gender poprzez wczesną seksualizację młodzieży i dzieci i wpajanie lewicowych ideologii stały się częścią kampanii wspieranej przez Europejskie lewicowe i neoliberalne środowiska.
Na tym polu rząd zjednoczonej prawicy zrobił zbyt mało by ochronić Polskie społeczeństwo i chrześcijańskie wartości. Społeczny projekt przeciw zabijaniu nienarodzonych dzieci trafił do sejmowej zamrażarki. Losy społecznej ustawy o penalizacji pedofili i zakazie szerzenia ideologii wśród dzieci też jest nieznany wobec kolejnego szantażu wspartego przez rezolucję parlamentu Europejskiego która wzywa Polskę do otwarcia Polskich szkół na ideologię LGBT i gender. To wszystko przy nasilonym ataku by z Polskich szkół i instytucji zniknęły nauczanie religii, oraz symbole chrześcijańskie takie jak krzyż. Ideologie lewicowe idą jednak dalej to już nie tylko żądanie aborcji na życzenie do 18 tygodnia życia. To także legalizacja związków homoseksualnych zrównanie ich z prawami rodziny włącznie z prawem do adopcji dzieci. Środowiska lewicowe żądają również prawa do stosowania eutanazji na wzór prawa obowiązującego w Holandii.
Stoi to w oczywistej sprzeczności poglądów chrześcijańskiej prawicy czy też konserwatywnych poglądów.
 
Dla bardzo wielu ludzi nie zrozumiałe są ostatnie decyzje PIS w kwestii poparcia na przewodniczącą sejmowej komisji do spraw rodziny przedstawicielkę postkomunistycznej partii SLD. To jest właśnie ta sprzeczność poglądów  gdzie z jednej strony mówimy że chronimy Polska rodzinę dzieci, oraz tradycyjne wartości chrześcijańskie, a drugiej strony popieramy wybór osoby której poglądy stoją w jawnej sprzeczności ze wszystkimi tymi wartościami. Nie można bowiem chronić życia poczętego i być jednocześnie za aborcją.
Taki sam dylemat i nieszczęsny paradoks dotyczy wyboru wicemarszałka z komunistycznej partii SLD.
Towarzysz Czarzasty jeszcze kilka tygodni temu odgrażał się że postawi wszystkich polityków PIS przed trybunałem stanu po czym po wyborach został mianowany wicemarszałkiem sejmu.
Mocną stroną zjednoczonej prawicy jest dbałość o wyrównywanie poziomu życia w Polskim społeczeństwie.
Cztery lata rządów zjednoczonej prawicy to wiele bardzo potrzebnych społecznie programów.
500+ dla wszystkich dzieci do 18 roku życia, 13, i zapowiedziana 14 emerytura obniżenie podatków, program dla ludzi młodych do 26 roku życia który pozwala młodym ludziom na starcie otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Sukcesem są również programy wspierające rodziny wielodzietne, oraz matki wychowujące więcej niż czworo dzieci, które do tej pory nie miały nawet prawa do najniższej emerytury.
Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło również szereg programów istotnych dla osób starszych. Bezpłatna lista leków dla osób które ukończyły 75 lat życia ciągle jest zwiększana o nowe leki. Uległy podwyżce najniższe emerytury, jest nieco lepiej z waloryzacją świadczeń emerytalnych i rentowych niż było to za rządów PO-PSL.
 
Sukcesem są też zwiększone nakłady na rzecz osób niepełnosprawnych choć tu nadal jest wiele do zrobienia.
500+ dla osób niepełnosprawnych o znacznej utracie zdrowia jest działaniem w dobrym kierunku tworzenia solidarnej bardziej sprawiedliwej społecznie gospodarki rynkowej, która nie jest jedynie kopią bezdusznego odhumanizowanego kapitalizmu z lat 20 XXW.
W wielu dziedzinach życia społecznego PIS trzeba to jasno powiedzieć przywrócił ludziom godność życia we własnej Ojczyźnie. Polska cieszy się dziś najniższą w historii stopą bezrobocia, a gospodarka notuje ogromny i dynamiczny wzrost co potwierdzają licznie międzynarodowe rankingi a także przyjęcie Polski do grona państw rozwiniętych.
Rozpoczęto budowę mieszkań na wynajem – który to program pod nazwą mieszkanie+ choć w bólach to jednak rozwija się nadal. Posiadanie przez ludzi własnego kąta, na które ludzi jest stać jest podstawą rozwoju społeczeństwa, i stanowi fundament bezpieczeństwa jakie powinno być priorytetem każdego rządu.
Polityka społeczna PISu to naprawdę nowa jakość w Polskiej polityce. Do tej pory żaden rząd od 30 lat nie zrobił więcej dla poprawy warunków życia niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest fakt o którym nikomu nie wolno zapominać oceniając uczciwie cztery lata rządów zjednoczonej prawicy!
 
W ciągu  czterech lat rządów PIS, udało się również doprowadzić spółki skarbu państwa do sytuacji gdzie przynoszą one ogromny zysk do budżetu państwa. Ta sytuacja jest również nową jakością w zarządzaniu.
 
Wiele spółek skarbu państwa za rządów PO, i PSL chyliło się ku upadkowi, lub notowało ogromne straty.
Sukcesem są też liczne działania na rzecz uniezależnienia energetycznego Polski od dostaw gazu z Rosji.
Terminal LMG gazu skroplonego, a także plany by rozbudowywać w Polsce bazę dla gazu skroplonego są działaniami nieocenionymi z punktu widzenia suwerenności państwa. Polska jako HUB re-dystrybutor gazu dla krajów trój-morza jest ogromnym nie do przecenienia przedsięwzięciem które z pewnością zapewni naszej Ojczyźnie rolę lidera regionu środkowej Europy. Strategiczny sojusz z USA jest kluczem do realizacji tego ambitnego, ale jakże potrzebnego Polsce projektu.
 
Strategiczny sojusz z USA jest podstawą zachowania wolności i suwerenności państwa Polskiego. Współpraca gospodarcza z USA jest najlepsza z możliwych gwarancji, i tarcz aby Stany Zjednoczone traktowały Polskie bezpieczeństwo serio. Bardzo dobrym ruchem w tym kierunku jest budowa przy współpracy z amerykanami ogromnych farm wiatrowych na Bałtyku. Cieszy bardzo zawarcie umowy w tej sprawie.
Cieszy również budowa własnej nitki gazociągu w kierunku północnej Europy do Danii. To są bardzo istotne działania uniezależające Polskę od dostaw Rosyjskiego z GAZPROMU.
 
Modernizacja i zwiększanie Polskich sił zbrojnych, oraz zakup właśnie amerykańskiej technologii militarnej jest również bardzo pożądanym działaniem w kierunku zwiększania Polskiego bezpieczeństwa.
Zakup nowoczesnej broni jest największym gwarantem że Polskie państwo nadal będzie wolnym.
Podstawą silnego państwa są silne i doskonale wyposażone własne siły zbrojne.
Jest to bardzo istotny krok w dobie gdy zarówno Francja jak i Niemcy głośno zaczynają negować sojusz północno atlantycki NATO. Francja wprost prowadzi politykę z Putinowską Rosją ponad głowami państw Europejskich. To samo robią Niemcy. Budowa kolejnych nitek gazociągu Rosyjskiego Nordstreem 1,2 są działaniami skierowanymi  nie tylko przeciw Polsce, ale całej Europie środkowej.
Są też siły w Polsce które chcą aspirować do miana narodowych które starają się negować potrzebę ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. W dobie gdy na naszych oczach zarówno Niemcy jak i Francuzi dążą do utworzenia na terytorium Europy superpaństwa które podporządkowuje sobie poszczególne państwa taka postawa jest nie tylko godna potępienia, jest działaniem anty-wolnościowym i niepodległościowym.
 
Nie we wszystkich jednak sprawach Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje danego wyborcom słowa.
Najbliższy czas pokaże czy zjednoczona prawica stanie na wysokości zadania bycia partią reprezentującą oczekiwania społeczne.


Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.