Komuno wróć! – Lewicowy skok po władzę w Polsce i Europie!

Wynik wyborów w październiku 2019 przywrócił do politycznego życia postkomunistycznego trupa!


Ostatnie wybory parlamentarne dobitnie pokazały iż walka o wolną od postkomunizmu Polskę jest ciągle priorytetem dla środowisk patriotycznych i niepodległościowych w Polsce.
Ugrupowania określające się jako totalna opozycja głównie PO i PSL powołały do życia politycznego trupa SLD czyli partie spadkobierczynie PZPR.
Szeroka lewicowo-neoliberalna  koalicja z wsparciem postkomuny stworzona pod jednym hasłem pakt senacki anty-PIS zdobyła bardzo dużą część mandatów w Senacie dzięki czemu może blokować ustawy przyjmowane przez sejm na 30 dni. Przejęcie przez totalną opozycję kontroli nad senatem to również umożliwienie zgłaszania własnych inicjatyw ustawodawczych gdzie zarówno SLD, jak i PSL i PO upatrują możliwość blokowania reform państwa ale i również wprowadzania tylnymi drzwiami takich ustaw jak choćby legalizacja związków partnerskich czy adopcji przez pary homoseksualne dzieci.
W myśl totalnej doktryny to właśnie senat ma się stać opozycyjną izbą parlamentu uchwalającą własne akty prawne wbrew większości parlamentarnej.
Opozycja mimo przegranych wyborów uzurpuje sobie prawo do kierowania państwem poprzez drugą izbę parlamentu.
Nie trudno wyobrazić sobie sytuacje gdzie środowiska lewicowe przyjmują w senacie ustawę o aborcji do 12 tygodnia życia.
Co z tego iż sejm mógłby odrzucić taką ustawę gdy natychmiast będzie to prezentowane szczególnie na arenie międzynarodowej jako zamach na demokrację i odbieranie praw i prześladowanie kobiet w Polsce.
Możliwości obstrukcji jest znacznie więcej. Zbliżają się bowiem wybory do IPN Instytutu pamięci narodowej bez którego nie ma mowy o dostępie do całej prawdy i faktów na temat komunistycznych zbrodni.
PO od dawna zapowiadała likwidację IPNu. Obecnie środowiska postkomunistyczne z całą pewnością przystąpią do ataku na tę instytucji mając większość w senacie.

Wynik wyborów do senatu sprawił iż Polski parlament bardzie będzie przypominał pole bitwy niż kiedykolwiek w przeszłości.
Między bajki można włożyć założenie iż senat będzie pełnił w obecnym kształcie rolę koncyliacyjną. Zarówno PO jak i SLD nie ukrywa faktu iż senat ma się stać opozycyjną izbą parlamentu gdzie każda ustawa będzie poddawana nie tylko atakom ale również będzie mogła być odrzuconą większością głosów i zwracana do Sejmu. Taka obstrukcja sprawi iż wdrażanie prawa i poszczególnych ustaw będzie znacznie wydłużonym procesem. To ma być obraz destrukcji parlamentu. Chodzi o zmęczenie opinii publicznej degradację instytucji państwa. To najkrótsza z dróg do stwierdzenia niech unia Europejska wraz z jej instytucyjnie powołanymi organami stanowi prawo w Polsce.

Z pewnością ponowne przegłosowywanie poszczególnych ustaw przez sejm stanie się pożywką do walki politycznej i ponownego donoszenia na Polskę do Brukselskich elit i instytucji, które w jawny sposób wspierają postkomunistyczną totalną opozycję w Polsce.
To nie jest tylko spór jaka ma być Polska, ale czy w ogóle Polska będzie jako samodzielny kraj na mapie.
Oczywistym jest fakt dążenia Euro lewicowych i neoliberalnych elit w unii do utworzenia zamiast wspólnoty wolnego handlu i usług jednego superpaństwa.
To co nie udało się Niemcom w wyniku działań militarnych – dziś skutecznie realizuje się na  kanwie ekonomii, ale i również zależności politycznej.

W Polsce to właśnie środowiska totalnej opozycji i postkomuny są silnymi sojusznikami w rozmontowywaniu państwa Polskiego.
Pod pozorem zacieśnienia wspólnoty unijnej buduje się ponad prawem unijną nową rzeszę – super państwo gdzie kraje takie jak Polska nie mają prawa bytu jako suwerenne podmioty. Ingerencja w Polską niezależność i suwerenność stała się faktem. TSUE, oraz KE uzurpują sobie prawa, i coraz to nowsze kompetencje do stanowienia prawa w Polsce, a także stwierdzania ponad Polskim trybunałem konstytucyjnym o zgodności uchwał i ustaw w Polsce. Unijny szantaż z pominięciem nadrzędności zapisów prawa w Polsce, ale za to w rzekomej zgodności wyimaginowanymi regułami w unii Europejskiej. Fakt ten oczywiście odbywa się z pominięciem Polskiej konstytucji oraz jej nadrzędności nad prawem bądź też zasadami unijnymi ustalanymi przez unijnych oligarchów dla poszczególnych krajów członkowskich.

Zarówno kanclerz Niemiec jak i prezydent Francji krajów które najbardziej starają się narzucać wolę budowy Europejskiego superpaństwa
Jasno oświadczyły iż kraje unijne mają zrezygnować ze swoich wolności i suwerennych praw na rzecz pogłębionej integracji!

Osobnym polem walki stały się Polskie samorządy gdzie dochodzi nie tylko do kryminalnej i mafijnej patologii i niszczenia państwa. Włodarze miast często w brew Polsce wypowiadając słowa nawiązujące do rządów III Rzeszy głośno wspierają rewizjonistyczne siły w Niemczech dla których Polski Gdańsk jest solą w oku.
Te zjawiska możemy zaobserwować wszędzie tam gdzie władzę w samorządzie sprawują przedstawiciele totalnej opozycji.
W szczecinie nawołuje się do powołanie Niemiecko Polskiej administracji Polskim miastem. Gdańsk nazywany jest przez prezydent miasta z PO wolnym miastem, która to właśnie nazwa była wynikiem odebrania Polsce Gdańska przed II wojną światową. Przykładów są dziesiątki. Choćby ostatnie wydarzenia z Warszawy.

Dlaczego postkomuna ma nadal tak ogromne poparcie w społeczeństwie mimo
tylu zbrodni i ludobójstwa na Polskim narodzie!


Dlaczego Polacy wspierają postkomunę? Lata okupacji sowieckiej zrobiły w Polsce swoje. Władza ludowa wychowała na części społeczeństwa nowy elektorat.
Bardzo wielu ludzi należało do Polskiej zjednoczonej partii a także wspierało PRLowski reżim komunistyczny.
Niszczenie Polskiej niepodległościowej inteligencji i patriotyzmu zaczęto jeszcze podczas okupacji Niemieckiej. Bojówki tak zwanej armii ludowej i przysłanych z Moskwy agentów NKWD i zdrajców komunistycznych którzy przygotowywali grunt do przejęcia władzy po spodziewanym zajęciu przez Sowiecką Rosje Polski.
Ogromny wpływ na losy powojennej Polski miała zdrada krajów zachodniego świata. Jałta i sprzedanie Polski jako wolnego i niepodległego państwa pod faktyczną okupacje Sowiecką.

Od samego początku władza ludowa rozpoczęła swe krwawe rządy poprzez świadomą eksterminację  Polskich elit patriotów oraz żołnierzy wojska Polskiego podziemia Armi krajowej. Represję więzienia masowe ludobójstwo dosięgło zarówno tych co walczyli z Niemieckim a później Sowieckim okupantem jak i każdego kto nie pasował do klasowej  bolszewickiej rewolucji. Dziesiątki, setki tysiące Polskich bohaterów i żołnierzy walczących na zachodzie stało się celem wściekłego ataku i wyniszczenia przez PRLowski komunistyczny aparat represji.Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.