Czy Polska ma być częścią wspólnoty Europejskiej? Tak, ale nie częścią dzisiejszej unii Europejskiej, która przekształca się w IV rzeszę Niemiec!

Od daty wstąpienia Polski do unii Europejskiej minęło już sporo lat. Dziś nawet ludzie popierający członkostwo w unii zdają sobie sprawę, iż zostali oszukani w perfidny sposób zmanipulowani. Ponoszących winę za to kłamstwo wobec narodu jest wielu.
Dzisiejsza sytuacja Polski w UE, jest jedynie konsekwencją zaniechań i braku dbałości o zachowanie suwerenności oraz odpowiedniej siły ekonomicznej i politycznej państwa Polskiego.
Odpowiedzialna jest cała klasa polityczna, jak również tak zwani celebryci życia publicznego i media w Polsce za to, że ukryto prawdziwe ustalenia oraz warunki wstąpienia Polski do unii Europejskiej. Nie powiedziano Polakom wprost przed referendum, że przyjdzie im po raz kolejny zapłacić własną niewolą i utratą niepodległości Ojczyzny. Skrzętnie ukryto również ustępstwa wobec państw starej unii, takich jak Francja czy Niemcy. Nikt nie powiedział prawdy Polakom, iż będą zmuszeni do wyzbycia się wartości narodowych, kultury i własnej historii na rzecz tej jedynie słusznej kreowanej poza granicami Polski. Dziś tak często widzimy tego skutki, gdzie Polska, jako ofiara dwóch totalitarnych systemów Sowieckiego komunizmu i Niemieckiego nazizmu kłamliwie oskarżana jest o współudział w wybuchu II wojny światowej czy też zagłady żydów, którą zgotowali Niemcy.

Sytuacja Polski po opuszczeniu unii przez Wielką Brytanię stała się dużo gorsza. Polska pozostała sama wraz z Węgrami, które również były i są wściekle atakowane na arenie Eurokołchozu, bo tym właśnie stała się obecnie wspólnota Europejska.

Brytyjczycy zorientowali się w porę tłumacząc własnemu społeczeństwu czym grozi dalsze członkostwo w UE. W Porę zorganizowano referendum i Wielka Brytania ma zapewnioną niezależność i przede wszystkim niepodległość.

Przy czym, był czas na refleksje i naprawę popełnionych błędów przed podpisaniem przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu Lizbońskiego. W Polsce trwała jednak walka polityczna o władzę pomiędzy siłami popierającymi układ III RP i wątłymi siłami pro-niepodległościowymi.  Niestety stało się zupełnie odwrotnie podpisanie traktatu Lizbońskiego było fatalnym błędem Polskiej dyplomacji w tym również samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ignorował oceny prawne i ostrzeżenia wielu wybitnych ludzi. Prezydent Lech Kaczyński naiwnie sądził, iż tak zwany mechanizm Joaniny będzie chronił Polskę przed zakusami na odbieranie nam wolności i suwerenności poprzez narzucanie dyktatu z Brukseli i Berlina. Wierzyliśmy tak samo jak w 1939 w zachodnią uczciwosć i solidarność. Dziś widzimy jak błędne było to założenie. Pamiętajmy iż te wydarzenia odbywały się w cieniu ciągłej walki politycznej w Polsce.
Donald Tusk robił wszystko aby zdyskredytować prezydenta, który był osamotniony w podejmowaniu decyzji.
Prezydent nie mógł liczyć na jedność ani na wsparcie ze strony rządu PO pod przewodnictwem D. Tuska.
Zarówno Donald Tusk jak i cała formacja prowadziła walkę z prezydentem Lechem Kaczyńskim torpedując wszystkie działania i dążenia prezydenta do upodmiotowienia Polski.
Wściekłe ataki na prezydenta i ciągła obstrukcja doprowadziła do zbrodni pod Smoleńskiem gdzie Polski prezydent wraz z 98 osobową delegacją leciał na obchody zbrodni Katyńskiej aby Pokazać, że Polska nie zapomniała i nie zapomni o sowieckiej zbrodni.
Ta zbrodnia do dziś dnia nie jest wyjaśniona a liczne fakty dotyczące sowieckiego zamachu na zlecenie jeszcze długo nie ujrzą światła dziennego. Podobnie jak i zbrodnia Katyńska. Rosja bowiem nadal ukrywa wszelkie dokumenty.
Dla mnie jak i dla wielu nie ulega wątpliwości kto stał i stoi za dokonaną zbrodnią. Nie mam wątpliwości również co do zorganizowanego zamachu na Polskiego prezydenta, jak i nie mam wątpliwości, iż maczał w nim łapy Donald Tusk.

Nie zapominajmy również o fakcie, że warunki Polskiego członkostwa w EU były negocjowane przez byłych członków PZPR.
Komunistycznej partii namiestnika Sowieckiej władzy w Polsce. Czego można było się spodziewać? Na pewno nie obrony Polskich interesów narodowych i niepodległości. Komuniści chcieli jedynie utrzymać się przy władzy i mieć możliwość realnego wpływu.
Ten wpływ postkomunistów jest dziś bardziej niż kiedykolwiek widoczny na każdym kroku. Jaskrawy przykład to wymiar sprawiedliwości i sądy, ale i władza samorządowa czy też zarządzanie dużymi miastami – patrz na przykład Warszawską aglomeracją.
Rządy platformy obywatelskiej w Polsce to całkowite podporządkowanie się unijnemu dyktatowi.
PO zwalczało jako strażnik elit III RP wszelką myśl i dążenie do suwerenności Polski.
Rządy Ewy Kopacz zgadzały się na sprowadzenie do Polski tysięcy islamskich imigrantów z Niemiec.
Jakie skutki społeczne wywołała fala imigrantów widać w zachodniej Europie gdzie często człowiek boi się wyjść na ulice.

Te ustępstwa kolejno prowadziły do stanu utraty niepodległości państwa Polskiego. Obiecywano narodowi unijne EL-dorado.
Skończyło się upadkiem wielu Polskich przedsiębiorstw wzrostem bezrobocia, drożyzną i masową emigracją ludzi młodych i dobrze wykształconych za chlebem. To pokolenie, które przymusowo wyemigrowało mogło stanowić zaplecze dynamicznego rozwoju niepodległej Ojczyzny. Większość z tych młodych wówczas ludzi buduje dobrobyt zachodnich państw Europy i świata a Polska nic z tego nie ma.

Polska płaci horrendalne składki do unijnego budżetu. Bardzo szybko staliśmy się płatnikiem netto. W Bieżącym roku 2021 Polska ma wpłacić do wspólnotowego budżetu aż 28,5 mld zł, Przypomnijmy również o tym, że ponad 80% ze środków unijnych wraca poprzez inwestycje w Polsce i ich realizację do krajów ich pochodzenia. Budowane autostrady stają się własnością zachodnich konsorcjów a Polska nie ma wpływu na serwowane horrendalnie wysokie opłaty za przejazdy autostradami.

Czy Polacy przed referendum zdawali sobie sprawę, iż to unijni komisarze z KE będą ustalali ceny energii elektrycznej w Polsce?
Czy to nie podobne do Sowieckiego dyktatu i RWPG?
Czy wiedzieliśmy o tym, że będą nam narzucone lewackie ideologię, które będą wypaczać psychikę naszych dzieci i ich moralność.
Czy biorąc udział w referendum wyrażałeś zgodę na stosowanie na życzenie aborcji, czy też Eutanazji w ramach Europejskich wartości?
Czy zgodziłeś się na związki homoseksualne i zrównanie ich praw z prawem rodziny do wychowania dzieci?
Czy wyraziłeś zgodę na islamizację Europy i przybycie do Polski milionów obcych kulturowo i etnicznie islamskich imigrantów?
Czy wyraziłeś aprobatę dla niszczenia chrześcijan, kościoła i wiary w Boga?  A może zgodziliśmy się na zakłamanie i zmianę historii i wynarodowienie poprzez zwalczanie tożsamości narodu Polskiego?
Czy Polacy wiedzieli podpisując się pod referendum, iż skrajnie lewicowa pseudo ekologiczna polityka doprowadzi do tego iż Polska zmuszona zostanie do płacenia ogromnych sum za prawa do emisji CO2 a to przekłada się wprost na ceny energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw?
Czy wiedzieli Państwo, że członkostwo w UE oznaczać będzie likwidacje przemysłu stoczniowego, rybołówstwa?
Czy unijny dobrobyt miał oznaczać likwidację Polskich kopalń i przemysłu na rzecz uzależnienia się od importu energii oraz technologii do jej wytwarzania?
Czy Polacy przed referendum zdawali sobie sprawę z faktu, że tak zwany plan wspólnego zadłużenia nazywany kłamliwie planem odbudowy to nic innego jak lichwiarska pożyczka?
Czy wiesz, że tak zwany fundusz wspólnego zadłużenia oznaczać będzie możliwość bezpośredniego nakładania na obywatela Polskiego podatków przez KE? A Ile pokoleń Polaków będzie płacić za wspólne długi UE?
Wmawiano naiwnym Polakom, że są nieudacznikami i że muszą wejść do Europy, jak gdyby ta Polska od ponad tysiąca lat w tej Europie, nie istniała a naród Polski musiał na kolanach prosić o tę Europejskość byłych zaborców i zbrodniarzy.
Czy zdawaliście sobie sprawę Polko i Polaku przed referendum unijnym, że narzucane Polsce będą dyrektywy unijnych oligarchów, które powstają w gabinetach politycznych Kanclerz Niemiec? Czy pomyślałbyś Polaku, że twoja ojczyzna będzie opluwana i kłamliwie oskarżana a ty sam będziesz nazywany faszystą, bo miałeś odwagę świętować dzień Polskiej niepodległości?
Wolność słowa a knebel wpisany w unijny paszkwil ACTA2… Przykładów są tysiące. Czy wiesz ty lub ja jakie dyrektywy płynące wprost z Brukseli uchwalane są w Polsce jako obowiązujące prawo?
Przykładów są setki. Skutki widzimy wszyscy jak na dłoni, bo te fakty dzieją się co dnia na naszych oczach.

Winne są również środowiska dziennikarskie i ówczesne media, które często stawały się tubami propagandy zamiast rzetelnej i prawdziwej informacji. To sprawiło, że ludzie masowo uwierzyli w tę nową utopię zaraz po tym jak wyzwolili się z poprzedniej Sowieckiej.
Europa zachodnia bogaciła i nadal bogaci się kosztem przyłączania nowych państw. Z Polski wypłynęły miliardy Euro zysku dla zachodnich przedsiębiorstw. Unia zarobiła krocie na unijnych podatkach i daninach. Wystarczy prześledzić strefę Euro, gdzie Niemcy w praktyce ekonomicznie i politycznie podporządkowały sobie zarówno kraje południa Europy, jak i takie państwa jak na przykład Holandia.
Podczas gdy Polskie państwo od momentu wstąpienia, aż po dziś nie było na równi traktowane ze starymi członkami unii.

Przyjęcie państw środkowej i wschodniej Europy stało się dla ówczesnej unii zastrzykiem dla poszczególnych państw starej wspólnoty, przed którymi otworzyły się ogromne rynki zbytu oraz taniej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
Niemcy Francja Włochy i Wielka Brytania zarobiły miliardy Euro na nowych członkach unijnego kotła.

Niestety powiedzenie, iż historia kołem się toczy zawiera w sobie wiele prawdy.
Dawni zaborcy Polski i jej okupanci stosują dziś metodę faktów dokonanych nie mających nic wspólnego z międzynarodowym prawem.
Polska jest szantażowana unijnymi pieniędzmi i poniżana w świecie.
KE i unijny trybunał TSUE to instytucje szantażu politycznego i zastraszania poszczególnych państw Europy. Czerwona unijna nomenklatura upodobała sobie wściekłe ataki na Polskę i Węgry pod pozorami tak zwanej praworządności i Europejskich wartości. Polska zawdzięcza ten atak między innymi zdrajcom spod znaku PO, PSL, SLD.
To są ugrupowania tak zwanej totalnej postkomunistycznej i neoliberalnej opozycji, które utraciły władzę w Polsce w 2015

Neokolonialna polityka Niemiec prowadzi wprost do utworzenia na miejscu unii Europejskiej nowego Niemieckiego imperium czy też raczej nowej IV rzeszy!

Oto dokument, który każdy Polak Powinien znać jak pacierz.
To są ustalenia szczytu Kanclerz Merkel z prezydentem Francji Macronem, które dotyczą budowy Europejskiego imperium i podporządkowanie sobie poszczególnych państw Europy.
Suwerenne państwa mają przestać istnieć. Do tego dążą lewicowe neoliberalne i totalitarne elity Europy.
W Polsce mają wsparcie zdrajców i totalnej opozycji a także postkomunistów. Te środowiska czynią wszystko, aby państwo Polskie przestało istnieć!

 

ZSRE KOPIUJ DOKUMENT


ZSRE KOPIUJ DOKUMENT



Nikt nie będzie nas pouczał, czym jest demokracja i praworządność, gdyż Polska ma bardzo długą i szlachetną historię walki z wszelkiego rodzaju totalitaryzmami i despotami – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Premier we wpisie na Facebooku przedstawił też cytat jednej ze swoich wypowiedzi: „Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu, ale mamy znacznie dłuższą tradycję demokratyzmu i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej, czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej”.

Według niektórych mediów cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego miał on powiedzieć podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

Służby prasowe Komisji Europejskiej poinformowały, że „Komisja kontynuuje ocenę polskiego Krajowego Planu Odbudowy na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Odbudowy i Odporności”.

„Nasza współpraca z polskimi władzami trwa. W tym zakresie przyglądamy się wymogom rozporządzenia w sprawie zaleceń dla poszczególnych krajów” – oświadczyła KE.

Dopytywana o środową wypowiedź Paolo Gentiloniego, KE odpowiedziała, że słowa komisarza „odzwierciedlają stanowisko Komisji dotyczące kwestii nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym, które jest dobrze znane i ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach”

Źródło TVP.INFO.PL/PAP

Podziel się komentarzem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.